Zastosowanie techniki zwarć wg koncepcji FRSc w praktyce klinicznej

1 200,00 

Autorski warsztat Agnieszki i Jacka w całości poświęcony jest technice zwarć. Warto zauważyć, że sama technika, jej nazwa jak i jej założenia są możliwe do poznania tylko na polu szkoleń FRSc. Jest więc to olbrzymia okazja by uzyskać wiedzę na temat tego narzędzia terapeutycznego oraz obserwację zastosowania go w pracy z pacjentem. Prowadzący dzielą się swoimi doświadczeniami gabinetowymi, które bezsprzecznie wskazują na genialny wpływ zwarć na poziomie wszystkich 5 regulatorów.

SKU: ZWR Kategoria:
Wybierając opcję z zaliczką, otrzymasz po szkoleniu dwie faktury
Czas trwania: 2 dni
Miejsce: Wrocław
Dofinansowanie
KFS / BUR

Podczas kursów MEDYCYNY MANUALNEJ oraz PINOTERAPII, słuchacze mają szansę poznać techniki zwane zwarciami. Jest to bardzo silne narzędzie w stanach trudnych o ciężkim przebiegu oraz w przewlekłych stanach bólowych. Sama technika jest bardzo często pomijana w pracy z pacjentem ze względu na jej intensywny i bólowy przebieg. Terapeuci nie chcą stosować tak gwałtownych i mocnych bodźców, bojąc się negatywnej reakcji samego pacjenta. Często unikają jej także ze strachu przed nieprawidłowym wykonaniem zwarcia oraz negatywnymi skutkami jego zastosowania. Jest to wielka szkoda dla terapii i skuteczności jej działania!

W ciągu dwóch dni poza teorią oraz praktyką samych zwarć zapraszamy realnych pacjentów, którzy przedstawiają nam swój przypadek, pozwalając wspólnie przeprowadzić na nich terapię w oparciu o techniki FRSc. Jest to ogromna okazja czynnego uczestnictwa w przebiegu całej terapii w takim wydaniu, jaki możemy zobaczyć w gabinecie długoletnich praktyków tej metody.

Zwarcia i ich zastosowanie w ciężkich dolegliwościach narządu ruchu

Warsztat „Zwarcia w FRSc” powstał w oparciu o pasję i doświadczenie gabinetowe prowadzących. Zajęcia w całości poświęcone są zagadnieniom związanym z tą techniką oraz jej zastosowaniem w pracy terapeutycznej. Konsultując przypadki zebraliśmy informacje na temat wszelkich wątpliwości ze strony terapeuty i rozwiewamy je podczas wspólnej praktyki. Naszym zadaniem jest „oswojenie” zwarć i ukazanie ich w pozytywnym świetle.

W trakcie zajęć skupiamy się na ćwiczeniach praktycznych zarówno technik poznanych już wcześniej na naszych szkoleniach, jak i poznajemy nowe techniki, które wykazują olbrzymią skuteczność w pracy z pacjentem bólowym przewlekle jak i w stanie ostrym. Pokazujemy jak działanie przeciwbólowe i rozluźniające tkankę daje terapeucie możliwość wykorzystania tej techniki na różne sposoby, w zależności od rodzaju schorzenia. Dużą uwagę przywiązujemy także do działania zwarć na poziomie pracy psychoemocjonalnej związanej z piątym regulatorem.

Bardzo dokładnie przedstawiamy i ćwiczymy anatomię palpacyjna punktów zwarciowych oraz sposób przyłożenia narzędzi w danych obszarach. Jako praktycy tej metody przedstawiamy możliwości wykorzystania zwarć jako wsparcia dla technik mobilizacyjnych i manipulacyjnych.

Podczas warsztatów szczególny nacisk kładziemy na maksymalne wykorzystanie czasu na ćwiczenia praktyczne wraz z rozwianiem wszelkich wątpliwości uczestników.

Scenariusz warsztatu zakłada wstęp teoretyczny, który poświęcony jest koncepcji Pięciu Układów Regulacyjnych (FRSc) oraz zależności pomiędzy poszczególnymi Regulatorami na tle zastosowania zwarć. Omówimy:
– zjawisko piezoelektryczne i wykorzystanie go w terapii,
– bóle i zaburzenia zwarciowe,
– dokładnie kwalifikacje pacjenta do zabiegów,
– algorytm w zależności od przypadku,
– współdziałania zwarć z innymi technikami terapeutycznymi.

Część praktyczna poświęcona jest samej technice zwarć, ich umiejętnego zastosowania, wprowadzenia pacjenta w jej działanie oraz bhp terapii. 

Na szkolenie zapraszamy przedstawicieli zawodów medycznych: lekarz, lekarz dentysta, felczer, fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik masażysta, osteopata.

9:00-9:20
Wstęp.

9:20-10:20
Podstawy teorii 5 regulatorów.

10:20-10:30
Przerwa

10:30-10:50
BHP pracy zwarciami.

10:50-11:10
Przeciwskazania dla techniki zwarć.

11:10-11:30
Idea pracy, omówienie najważniejszych aspektów oraz błędów podczas pracy zwarciami.

11:30-11:50
Bezpieczeństwo podczas pracy zwarciami.

11:50-12:10
Zagadnienie rozwału emocjonalnego/eterycznego- metody pracy.

12:10-12:20
Przerwa

12:20-13:00
Omówienie zwarć dla głowy i szyi.
Prezentacja, palpacja tkanek, ćwiczenie praktyczne zwarć. Część 1

13:00-14:00
Przerwa obiadowa

14:00-15:20
Omówienie zwarćgórnego kwadrantu ciała oraz kończyny górnej wolnej.
Prezentacja, palpacja tkanek, ćwiczenie praktyczne zwarć. Część 2

15:20-15:30
Przerwa

15:30-17:00
Omówienie zwarć dla kręgosłupa lędźwiowego i miednicy.
Prezentacja, palpacja tkanek, ćwiczenie praktyczne zwarć. Część 3

17:00-18:00
Praca kliniczna z pacjentem

9:00-9:30
Wstęp – przypomnienie najważniejszych technik, pytania, omówienie trudności dnia poprzedniego.

9:30-10:40
Omówienie zwarć dla kończyny dolnej wolnej.
Prezentacja, palpacja tkanek, ćwiczenie praktyczne zwarć. Część 4

10:40-11:00
Przerwa

11:00-12:00
Praca kliniczna z pacjentem

12:00-13:30
Omówienie zwarć abdominalnych, oraz uzupełnienie technik zabiegu abdominalnego.
Prezentacja, palpacja tkanek, ćwiczenie praktyczne zwarć. Część 5

13:30-13:50
Przerwa

13:50-14:50
Praca kliniczna z pacjentem

14:50-15:00
Podsumowanie i zakończenie kursu

Koszyk zakupów