Pożyczki na kształcenie

Pożyczki na kształcenie to projekt skierowany do osób pełnoletnich, zamieszkujących na obszarze Polski, chcących rozwijać swoje umiejętności i kompetencje. Dostępne są zarówno dla osób pracujących (w ramach każdej formy zatrudnienia), jak i dla osób samozatrudnionych oraz niepracujących (bezrobotnych, na urlopach wychowawczych itp.).

Pożyczkę otrzymają osoby, które posiadają zdolność do jej spłaty, tj. wykażą się odpowiednimi przychodami lub też które przedstawią odpowiednie zabezpieczenie pożyczki.

Na co można uzyskać pożyczkę?

 • Pożyczkę można uzyskać na formę kształcenia, która trwa i rozpoczęła się do 3 miesięcy przed miesiącem, w którym złożono wniosek lub rozpocznie się do końca 3 miesiąca od miesiąca, w którym złożono wniosek.
 • Ze środków pożyczki mogą być pokrywane jedynie koszty formy kształcenia wypłacane bezpośrednio na rzecz instytucji edukacyjnej; wszelkiego rodzaju koszty dodatkowe po stronie Pożyczkobiorcy, np. wpisowe, koszty przejazdów i noclegów czy materiałów dydaktycznych, nie podlegają finansowaniu.

Najważniejsze informacje

 • Otwarcie naboru 12 września 2023 r., godz. 9:00
 • Pożyczka jest nieoprocentowana, bez żadnych dodatkowych kosztów (prowizji, opłat wstępnych, kosztów opracowania, itp.)
 • Spłata odbywa się w równych ratach, w cyklu miesięcznym (od 12 do 36 rat)
 • Minimalna wartość pożyczki wynosi 600 zł, natomiast maksymalna 30.000 zł
 • Składanie wniosku odbywa się za pomocą systemu wnioskowania online
 • Istnieje możliwość umorzenia 20 – 25% kwoty pożyczki

Jak wygląda złożenie wniosku o udzielenie pożyczki?

 1. Uczestnik zakłada w systemie on-line pod adresem www.inwestujwrozwoj.pl własne konto a następnie składa wniosek o udzielenie pożyczki
 2. Po wprowadzeniu danych i przesłaniu wniosku poprzez system on-line do Operatora, Uczestnik otrzymuje pocztą elektroniczną indywidualny numer swojego zgłoszenia.
 3. Po zgłoszeniu do projektu należy zapisać się na wybrane szkolenie przez naszą stronę frsc.pl wybierając opcję płatności “dofinansowanie”.
 4. W przypadku występowania o pożyczkę na finansowanie więcej niż jednej formy kształcenia przez jednego Uczestnika/Pożyczkobiorcę, wymagane jest złożenie oddzielnych wniosków na każdą formę kształcenia.
 5. Informacja o akceptacji, warunkowej akceptacji lub odrzuceniu wniosku przez Komisję pożyczkową zostaje przekazana Uczestnikowi przez system on-line.
 6. Niezwłocznie poinformuj nas o decyzji Komisji! 🙂

Pozostałe informacje dostępne na stronie inwestujwrozwoj.pl

Koszyk zakupów