Ścieżka rozwoju kursanta FRSc

Poznaj 3 proponowane ścieżki rozwoju kursanta w FRSc i szkoleniach komplementarnych

1) Kursant zaczyna od szkolenia – Pinoterapia.

2) Zalecana przerwa 4-6 miesięcy przed rozpoczęciem Medycyny Manualnej wg FRSc w celu odpowiedniego przyswojenia zagadnień praktycznych, teoretycznych oraz diagnostycznych dotyczących Pięciu Układów Regulacyjnych.

3) Szkolenia uzupełniające, poszerzające wiedzę o Koncepcji i rozbudowujące warsztat terapeutyczny proponujemy realizować w dowolnym czasie, zarówno po Pinoterapii, jak i po Medycynie Manualnej i tzw. Module Klinicznym (Praktyka kliniczna w stanach trudnych wg FRSc).

4) Szkolenie “Praktyka kliniczna w stanach trudnych wg FRSc” dedykowane jest absolwentom Medycyny Manualnej wg FRSc. Do kursu można przystąpić najszybciej 6 miesięcy po otrzymaniu dyplomu z zakresu wspomnianej Medycyny Manualnej. Praktyka Kliniczna stanowi podsumowanie, zwieńczenie i ugruntowanie całej zdobytej dotychczas wiedzy z zakresu FRSc. Podczas zajęć, wieloletni Praktycy i Instruktorzy FRSc konsultują najtrudniejsze przypadki pacjentów, zdradzają swoje autorskie ‘tricki’ oraz dotykaj najdrobniejszych nawet niuansów FRSc.

1) Kursant zaczyna od szkolenia – Dry Needling wg FRSc lub Manipulacje w FRSc, gdzie w dużym skrócie poznaje Koncepcję.

2) Kursant utrwala i rozwija wiedzę zdobytą na jednym z dwóch powyższych kursów podczas szkolenia z Pinoterapii.

3) Przed rozpoczęciem Medycyny Manualnej wg FRSc zalecana jest przerwa od 4 do 6 miesięcy w celu przyswojenia i ugruntowania dotychczasowo poznanych zagadnień teoretycznych oraz praktycznych z zakresu Pięciu Układów Regulacyjnych.

4) Uczestnicy w dowolnym momencie mogą wziąć udział w kolejnych szkoleniach uzupełniających, poszerzających wiedzę o koncepcji i rozbudowujących warsztat terapeutyczny o dodatkowe techniki. Można brać w nich udział zarówno po Pinoterapii, jak i po Medycynie Manualnej i tzw. Module Klinicznym (Praktyka kliniczna w stanach trudnych wg FRSc).

5) Szkolenie “Praktyka kliniczna w stanach trudnych wg FRSc” dedykowane jest absolwentom Medycyny Manualnej wg FRSc. Do kursu można przystąpić najszybciej 6 miesięcy po otrzymaniu dyplomu z zakresu wspomnianej Medycyny Manualnej. Praktyka Kliniczna stanowi podsumowanie, zwieńczenie i ugruntowanie całej zdobytej dotychczas wiedzy z zakresu FRSc. Podczas zajęć, wieloletni Praktycy i Instruktorzy FRSc konsultują najtrudniejsze przypadki pacjentów, zdradzają swoje autorskie ‘tricki’ oraz dotykaj najdrobniejszych nawet niuansów FRSc.

1) Kursant zaczyna od szkolenia “uzupełniającego” lub Dry Needling wg FRSc podobnie jak w wariancie 2, gdzie w dużym skrócie poznaje koncepcję.

2) Kursant utrwala i rozwija dotychczasową wiedzę podczas szkolenia z Pinoterapii.

3) Przed rozpoczęciem Medycyny Manualnej wg FRSc zalecana jest przerwa od 4 do 6 miesięcy w celu przyswojenia i ugruntowania dotychczasowo poznanych zagadnień teoretycznych oraz praktycznych z zakresu Pięciu Układów Regulacyjnych.

4) Uczestnicy w dowolnym momencie mogą wziąć udział w kolejnych szkoleniach uzupełniających, poszerzających wiedzę o koncepcji i rozbudowujących warsztat terapeutyczny o dodatkowe techniki. Można brać w nich udział zarówno po Pinoterapii, jak i po Medycynie Manualnej i tzw. Module Klinicznym (Praktyka kliniczna w stanach trudnych wg FRSc).

5) Szkolenie „Praktyka kliniczna w stanach trudnych wg FRSc” dedykowane jest absolwentom Medycyny Manualnej wg FRSc. Do kursu można przystąpić najszybciej 6 miesięcy po otrzymaniu dyplomu z zakresu wspomnianej Medycyny Manualnej. Praktyka Kliniczna stanowi podsumowanie, zwieńczenie i ugruntowanie całej zdobytej dotychczas wiedzy z zakresu FRSc. Podczas zajęć, wieloletni Praktycy i Instruktorzy FRSc konsultują najtrudniejsze przypadki pacjentów, zdradzają swoje autorskie ‘tricki’ oraz dotykaj najdrobniejszych nawet niuansów FRSc.

Informacje dodatkowe

1

Na powtórkę każdego szkolenia kursantowi przysługuje rabat 50%. Rabat dotyczy także pojedynczych modułów Medycyny Manualnej wg FRSc.

2

Przed rozpoczęciem Medycyny Manualnej wg FRSc wymagane jest ukończenie szkolenia z Pinoterapii.

3

Przed uczestnictwem w szkoleniu Praktyka Kliniczna w stanach trudnych wg FRSc wymagane jest ukończenie Medycyny Manualnej.

4

Po ukończonym szkoleniu Dry Needling wg FRSc moduł I i II kursantowi przysługuje 30% zniżki na II moduł Medycyny Manualnej.

5

Po ukończonym szkoleniu Medycyny Manualnej wg FRSc kursantowi przysługuje 50% zniżki na I moduł szkolenia Dry Needling wg FRSc.

6

Kursantowi, który robił “igłoterapię” w wersji jednomodułowego szkolenia przysługuje rabat 50% na I moduł Dry Needling wg FRSc lub może przyjść od razu na II moduł Dry Needling wg FRSc. Należy skontaktować się z nami mailowo w tej sprawie: szkolenia@frsc.pl

7

Kursantowi po ukończonym szkoleniu z Medycyny Manualnej przysługuje rabat w wysokości 15% na szkolenie z manipulacji.

8

Na nasze kursy możesz starać się o dofinansowanie! Napisz do nas, pomożemy! 🙂

Koszyk zakupów