Zastosowanie zwarć w koncepcji FRSc

800,00 zł

Autorski warsztat Agnieszki i Jacka w całości poświęcony jest technice zwarć w koncepcji FRSc. Prowadzący dzielą się swoimi doświadczeniami gabinetowymi, które bezsprzecznie wskazują na genialny wpływ zwarć na poziomie wszystkich 5 regulatorów.

Zapisy prosimy kierować na adres:
szkolenia.wmz@gmail.com

Terminy:
03.09.2022 Wrocław

Kategoria:
Czas trwania: 9 godzin
Miejsce: Spała / Duże miasta
Dofinansowanie KFS

Podczas kursów MEDYCYNY MANUALNEJ oraz PINOTERAPII, słuchacze poznają techniki zwane zwarciami. Jest to bardzo silne narzędzie w stanach trudnych o ciężkim przebiegu oraz w przewlekłych stanach bólowych. Sama technika jest bardzo często pomijana w pracy z pacjentem ze względu na jej intensywny i bólowy przebieg. Terapeuci nie chcą stosować tak gwałtownych i mocnych bodźców, bojąc się negatywnej reakcji samego pacjenta. Często unikają jej także ze strachu przed nieprawidłowym wykonaniem zwarcia oraz negatywnymi skutkami jego zastosowania. Jest to wielka szkoda dla terapii i skuteczności jej działania!

Zwarcia i ich zastosowanie w ciężkich dolegliwościach narządu ruchu

Warsztat „Zwarcia w FRSc” powstał w oparciu o pasję i doświadczenie gabinetowe prowadzących. Zajęcia w całości poświęcone są zagadnieniom związanym z tą techniką oraz jej zastosowaniem w pracy terapeutycznej. Konsultując przypadki zebraliśmy informacje na temat wszelkich wątpliwości ze strony terapeuty i rozwiewamy je podczas wspólnej praktyki. Naszym zadaniem jest „oswojenie” zwarć i ukazanie ich w pozytywnym świetle.

W trakcie zajęć skupiamy się na ćwiczeniach praktycznych zarówno technik poznanych już wcześniej na naszych szkoleniach, jak i poznajemy nowe techniki, które wykazują olbrzymią skuteczność w pracy z pacjentem bólowym przewlekle jak i w stanie ostrym. Pokazujemy jak działanie przeciwbólowe i rozluźniające tkankę daje terapeucie możliwość wykorzystania tej techniki na różne sposoby, w zależności od rodzaju schorzenia. Dużą uwagę przywiązujemy także do działania zwarć na poziomie pracy psychoemocjonalnej związanej z piątym regulatorem.

Bardzo dokładnie przedstawiamy i ćwiczymy anatomię palpacyjna punktów zwarciowych oraz sposób przyłożenia narzędzi w danych obszarach. Jako praktycy tej metody przedstawiamy możliwości wykorzystania zwarć jako wsparcia dla technik mobilizacyjnych i manipulacyjnych.

Podczas warsztatów szczególny nacisk kładziemy na maksymalne wykorzystanie czasu na ćwiczenia praktyczne wraz z rozwianiem wszelkich wątpliwości uczestników.

Na szkolenie zapraszamy przedstawicieli zawodów medycznych: lekarz, lekarz dentysta, felczer, fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik masażysta, osteopata.

9:00 – 18:00

Scenariusz warsztatu zakłada wstęp teoretyczny, który poświęcony jest koncepcji Pięciu Układów Regulacyjnych (FRSc) oraz zależności pomiędzy poszczególnymi Regulatorami na tle zastosowania zwarć. Omówimy:
– zjawisko piezoelektryczne i wykorzystanie go w terapii,
– bóle i zaburzenia zwarciowe,
– dokładnie kwalifikacje pacjenta do zabiegów,
– algorytm w zależności od przypadku,
– współdziałania zwarć z innymi technikami terapeutycznymi.

Część praktyczna poświęcona jest samej technice zwarć, ich umiejętnego zastosowania, wprowadzenia pacjenta w jej działanie oraz bhp terapii.

Koszyk zakupów