PINOTERAPIA

2600,00 

Pinoterapia to kurs na poziomie podstawowym, bazujący na koncepcji Pięciu Układów Regulacyjnych (ang. Five Regulatory Systems concept, FRSc). Kurs jest niejako podsumowaniem i streszczeniem konceptu medycyny manualnej lek. Radosława Składowskiego i dlatego też jest rekomendowany jako wstęp do naszego flagowego szkolenia medycyny manualnej.

SKU: Brak danych Kategoria:
Czas trwania: 3 dni
Miejsce: Spała
Dofinansowanie KFS

Pinoterapia to kurs na poziomie podstawowym, bazujący na koncepcji Pięciu Układów Regulacyjnych (ang. Five Regulatory Systems concept, FRSc). Kurs jest niejako podsumowaniem i streszczeniem konceptu medycyny manualnej lek. Radosława Składowskiego i dlatego też jest rekomendowany jako wstęp do naszego flagowego szkolenia medycyny manualnej.

Pinoterapia stanowi wyciąg metod diagnostycznych, terapeutycznych i technik dla wybranych zaburzeń narządu ruchu. Kurs tworzy zamkniętą i spójną całość. Daje użyteczne i bezpieczne narzędzia do pracy z szerokim spektrum pacjentów. Pinoterapia może stanowić zarówno osobną metodę terapeutyczną, jak i być wykorzystywana jako uzupełnienie diagnostyki funkcjonalnej lub terapii manualnych w innych koncepcjach stosowanych lub poznanych wcześniej przez kursanta.

Kurs dedykowany jest osobom o wykształceniu medycznym. Szkolenie ma na celu przedstawienie kursantowi myśli terapeutycznej według koncepcji Pięciu Układów Regulacyjnych (FRSc) Składowskiego, ze szczególnym naciskiem na wnioskowanie kliniczne, tak aby absolwent szkolenia stosował prezentowane techniki bezpiecznie i rozważnie.

Pinoterapia znajduje swoje zastosowanie w terapii szeregu schorzeń ortopedycznych, jak i neurologicznych, w ostrych i przewlekłych zespołach bólowych np. urazach, kontuzjach, zespołach przeciążeniowych. Może być również stosowana jako element kompleksowej terapii zaburzeń funkcjonalnych. Jako metoda wykorzystująca zróżnicowane bodźce, jest dostosowana do pracy z pacjentami w każdym wieku.

Na szkolenie zapraszamy przedstawicieli zawodów medycznych: lekarz, lekarz dentysta, felczer, fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik masażysta, osteopata, opiekun medyczny, technik ortopeda, terapeuta zajęciowy.

9:00 – 10:30

 • Rozpoczęcie kursu
 • Omówienie spraw organizacyjnych
 • Autoprezentacja
 • Wprowadzenie do Pinoterapii
 • Przedstawienie koncepcji FRSc Radosława Składowskiego
 • BHP, dezynfekcja narzędzi

10:30 – 11:45

 • Omówienie I regulatora jego roli w ciele człowieka
 • Przedstawienie adaptacji oraz kompensacji, które wytwarza
 • Opisanie jego roli w patogenezie zaburzeń i w procesie naprawczym narządu ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem patologii powięzi
 • Omówienie rodzajów i różnorodności tkanek piezoaktywnych
 • Omówienie technik:
  – Kat
  – Aut
 • Przedstawienie diagnostyki bólowej w I regulatorze

11:45 – 12:00

 • przerwa

12:00 – 14:00

 • Dalsze omawianie rodzajów i charakterystyki tkanek piezoaktywnych
 • Ćwiczenia praktyczne – palpacja tkanek, wykonywanie wyżej
  wymienionych technik terapeutycznych

14:00 – 15:00

 • przerwa obiadowa

15:00 – 16:00

 • ćwiczenia praktyczne

16:00 – 16:30

 • Omówienie II regulatora jego roli w ciele człowieka
 • Omówienie zjawiska kompartmentu i sposobów jego tworzenia
 • Opisanie jego roli w patogenezie zaburzeń i w procesie naprawczym
  narządu ruchu

16:30 – 16:45

 • przerwa

16:45 – 18:00

 • Omówienie technik leczących w II regulatorze
 • Ćwiczenia praktyczne

18:00

 • Zakończenie pierwszego dnia kursu

9:00 – 10:00 

 • Omówienie przykładów, rodzajów i występowania zespołów
  kompartmentowych na wybranych przypadkach
 • Przedstawienie diagnostyki bólowej regulatora II

10:00 – 11:45

 • Omówienie III regulatora w narządzie ruchu.
 • Omówienie niezbędnych dla Pinoterapii zagadnień anatomii i fizjologii
  autonomicznego układu nerwowego
 • Opisanie jego roli w patogenezie zaburzeń i w procesie naprawczym
  narządu ruchu

11:45– 12:00

 • przerwa

12:00 – 14:00

 • Omówienie zjawisk:
  – sympatykotonii sektorowej, algodystrofii
  – lipodynii
 • Przedstawienie diagnostyki bólowej regulatora III
 • Omówienie technik wykorzystywanych w III regulatorze:
  – Gua Sha
  – masaż bańką
  – Grasp
 • Ćwiczenia praktyczn

14:00 – 15:00

 • przerwa obiadowa

15:00 – 16:30

 • Omówienie IV regulatora i jego roli w ciele człowieka
 • Omówienie niezbędnych dla Pinoterapii zagadnień anatomii i fizjologii
  somatycznego układu nerwowego
 • Przedstawienie jego roli w patogenezie zaburzeń i w procesie
  naprawczym narządu ruchu
 • Przedstawienie diagnostyki bólowej IV regulatora
 • Omówienie technik terapeutycznych
  – Mobilizacje
  – Technika zwarć
 • Ćwiczenia praktyczne

16:30 – 16:45

 • przerwa

16:45 – 18:00

 • Ćwiczenia praktyczne.

18:00

 • Zakończenie drugiego dnia kursu

8:00 – 11:00

 • Omówienie teorii V regulatora
 • Przedstawienie koncepcji SSO – skórnej strefy odczynowej
 • Przedstawienie diagnostyki bólowej V regulatora
 • Omówienie, pokaz i ćwiczenia praktyczne technik
  – Grad
  – Task
 • Podsumowanie informacji o pięciu regulatorach

11:00 – 11:15

 • przerwa

11:15 – 13:00

 • Przedstawienie typologii pacjentów jako elementu diagnostycznego
 • Opisanie toku postępowania diagnostycznego i terapeutycznego
 • Przypomnienie poznanych technik i układanie ich w metodologię i
  strategie postępowania w Pinoterapii
 • Przedstawienie i omówienie przeciwskazań w Pinoterapii

13:00 – 13:15

 • przerwa

13:15 – 15:00

 • Postępowanie pinoterapeutyczne z pacjentami przewlekle chorymi
 • Omówienie protokołu pracy z takimi pacjentami, pokaz technik
 • Ćwiczenia praktyczne

15:00

 • Zamknięcie kursu
Koszyk zakupów