MEDYCYNA MANUALNA wg FRSc

2 300,00 zł za moduł

11 500,00 zł za całość

MEDYCYNA MANUALNA to nasze flagowe szkolenie, obejmujące kompendium wiedzy nt. koncepcji Pięciu Układów Regulacyjnych (FRSc) Radosława Składowskiego.

Kategoria:
Czas trwania: 17 dni
(4 + 4 + 3 + 3 +3)
Miejsce: Spała
Dofinansowanie KFS

Medycyna manualna jest to dział medycyny zajmujący się diagnozowaniem i leczeniem wykrytych odwracalnych zmian czynnościowych narządu ruchu. Fundamentem medycyny manualnej w autorskim ujęciu Radosława Składowskiego jest koncepcja Pięciu Układów Regulacyjnych, co w angielskiej transkrypcji brzmi Five Regulatory Systems concept, w skrócie FRSc.

Gruntowna znajomość anatomii i fizjologii w połączeniu z umiejętnością posługiwania się zasadami funkcjonowania pięciu układów regulacyjnych oraz z manualną biegłością w technikach leczniczych opracowanych przez Składowskiego pozwalają często na spektakularne przywrócenie stanu szeroko rozumianej prawidłowej funkcji jak i utrzymanie stanów, które zapobiegają pogłębianiu się patologii.

Założeniem metody autorstwa lekarza ortopedy Radosława Składowskiego jest nauka kursanta tak, by po ukończeniu każdego z modułów potrafił na coraz wyższym poziomie samodzielnie wyprowadzić pacjenta z procesu patologicznego.

Czego uczy fizjoterapeutów kurs medycyny manualnej?

• przywracania stanów prawidłowej funkcji naszego organizmu, głównie narządu ruchu
• zatrzymanie postępu chorób
• spowolnienia postępowania procesów chorobowych, których nie da się zatrzymać
• przyspieszenie gojenia urazów (skręceń, złamań, stłuczeń) i zapaleń
• wpływu na przywrócenie homeostazy narządów wewnętrznych co prowadzi do ich autoregulacji i wychodzeniu z chorób wewnętrznych, metabolicznych i niektórych neurologicznych.

Moduł 0 czyli Pinoterapia

Szkolenie z Pinoterapii jest szkoleniem obowiązkowym dla osób chcących wziąć udział w kolejnych modułach Medycyny Manualnej wg FRSc. W związku z powyższym program Modułu I nie obejmuje całkowitego omówienia teorii Pięciu Układów Regulacyjnych, a jedynie uzupełnia tę wiedzę o nowe, bardziej szczegółowe informacje oraz techniki. Wśród nich znajdują się m.in.:

 • Omówienie tzw. więzadeł a/c oraz zjawiska pseudo-kikutów (efekt sprężynki)
 • Pokaz technik tj. Kat udarowy
 • Rozwinięcie wiedzy z zakresu opracowania kompartmentów
 • Rozwinięcie teorii i hipotez dotyczących powstawania neurokompartmentów
 • Rozwinięcie charakterystyki stref lipodynii o korelacje trzewne i ich zastosowanie w ramach zabiegu abdominalnego
 • Rozbudowanie teorii dotyczącej IV i V układu regulacyjnego
 • Uzupełnienie technik dedykowanych IV układowi regulacyjnemu o techniki manipulacji stawowych i kolejne techniki zwarciowe

Z uwagi na ilość wiedzy (zarówno teoretycznej, jak i praktycznej) przedstawianej słuchaczom na szkoleniach FRSc, przed niektórymi szkoleniami/modułami kursant otrzymuje prescriptum tworzone z myślą o maksymalnym ułatwieniu przyswajania materiału w trakcie kursu. Dodatkowo, celem utrwalenia przekazanej wiedzy, kursanci po części szkoleń/modułów szkoleń otrzymują także postsciptum. Zawarte w nim informacje odnoszą się i uzupełniają najtrudniejsze i najbardziej rozbudowane fragmenty szkoleń/modułów szkoleń. Zarówno materiały przekazywane przed, jak i po kursie tworzone są m.in. w oparciu o opinię dotychczasowych absolwentów szkoleń oraz obserwacje kadry szkoleniowej.

Ze względu na dużą liczbę zainteresowanych, zapis na szkolenie prowadzony jest wyłącznie przez listę rezerwową. Po wypełnieniu formularza poniżej otrzymasz informacje odnośnie zasad rekrutacji i czasu oczekiwania.

  Szkolenie z Pinoterapii jest szkoleniem obowiązkowym dla osób chcących wziąć udział w kolejnych modułach Medycyny Manualnej wg FRSc. W związku z powyższym program Modułu I nie obejmuje całkowitego omówienia teorii Pięciu Układów Regulacyjnych, a jedynie uzupełnia tę wiedzę o nowe, bardziej szczegółowe informacje oraz techniki.

  Pinoterapia to kurs na poziomie podstawowym, bazujący na koncepcji Pięciu Układów Regulacyjnych (ang. Five Regulatory Systems concept, FRSc). Kurs jest niejako podsumowaniem i streszczeniem konceptu medycyny manualnej lek. Radosława Składowskiego i dlatego też jest rekomendowany jako wstęp do naszego flagowego szkolenia medycyny manualnej.

  Pinoterapia stanowi wyciąg metod diagnostycznych, terapeutycznych i technik dla wybranych zaburzeń narządu ruchu. Kurs tworzy zamkniętą i spójną całość. Daje użyteczne i bezpieczne narzędzia do pracy z szerokim spektrum pacjentów. Pinoterapia może stanowić zarówno osobną metodę terapeutyczną, jak i być wykorzystywana jako uzupełnienie diagnostyki funkcjonalnej lub terapii manualnych w innych koncepcjach stosowanych lub poznanych wcześniej przez kursanta.

  Kurs dedykowany jest osobom o wykształceniu medycznym. Szkolenie ma na celu przedstawienie kursantowi myśli terapeutycznej według koncepcji Pięciu Układów Regulacyjnych (FRSc) Składowskiego, ze szczególnym naciskiem na wnioskowanie kliniczne, tak aby absolwent szkolenia stosował prezentowane techniki bezpiecznie i rozważnie.

  Pinoterapia znajduje swoje zastosowanie w terapii szeregu schorzeń ortopedycznych, jak i neurologicznych, w ostrych i przewlekłych zespołach bólowych np. urazach, kontuzjach, zespołach przeciążeniowych. Może być również stosowana jako element kompleksowej terapii zaburzeń funkcjonalnych. Jako metoda wykorzystująca zróżnicowane bodźce, jest dostosowana do pracy z pacjentami w każdym wieku.

  Na szkolenie zapraszamy przedstawicieli zawodów medycznych: lekarz, lekarz dentysta, felczer, fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik masażysta, osteopata, opiekun medyczny, technik ortopeda, terapeuta zajęciowy.

  9:00 – 10:00
  Otwarcie szkolenia, omówienie kwestii organizacyjnych, przedstawienie uczestników oraz instruktorów

  10:00 – 10:30
  Definicja Medycyny Manualnej w koncepcji FRS

  10:30 – 12:00
  Układ Regulacyjny I – Piezoaktywny:

  • przypomnienie podstaw teoretycznych: podział receptorów oraz ich funkcje, zjawisko piezoelektryczne i mechanotransdukcja – możliwe znaczenie w przebiegu powstawania i leczenia patologii w I Regulatorze, wyszczególnienie punktów i stref piezoaktywnych
  • omówienie więzadeł typu A/C oraz zjawiska tzw. efektu sprężynki
  • charakterystyka dolegliwości bólowych pacjenta
  • typologia pacjenta

  12:00 – 12:15
  Przerwa

  12:15 – 14:00
  Układ Regulacyjny II – Humoralny:

  • przypomnienie podstaw teoretycznych dotyczących powstawania kompartmentów
  • przykłady kompartmentów
  • zjawisko neurokompartmentu
  • charakterystyka dolegliwości bólowych pacjenta
  • typologia pacjenta

  14:00 – 15:00
  Przerwa obiadowa

  15:00 – 16:00
  Układ Regulacyjny III – Autonomiczny Układ Nerwowy:

  • przypomnienie podstaw teoretycznych
  • zagadnienia sympatykotonii i algodystrofii
  • omówienie dobowej aktywności aun oraz charakterystyki dolegliwości bólowych pacjenta
  • typologia pacjenta

  16:00 – 16:30
  Część praktyczna – doskonalenie umiejętności palpacji stref lipodynii

  16:30 – 16:45
  Przerwa

  16:45 – 17:30
  Układ Regulacyjny IV – Układ pozapiramidowy:

  • przypomnienie podstaw teoretycznych
  • łańcuch ósemki gadziej
  • typologia pacjenta

  17:30 – 18:00
  Część praktyczna:

  • zespoły zwarciowe
  • kat udarowy

  09:00 – 10:00
  Powtórzenie kluczowych zagadnień z dnia poprzedniego
  Odpowiedzi na pytania
  Układ Regulacyjny V – zjawisko Skórnych Stref Odczynowych:

  • przedstawienie trzech hipotez terapeutycznych

  10:00 – 11:30
  Pojęcia swoiste dla Medycyny Manualnej FRSc

  • podział narządu ruchu na obnar i osnar
  • podział łańcuchów na segmentarne, odcinkowe oraz globalne
  • omówienie zjawisk kinematycznych istotnych w medycynie manualnej
  • podział i omówienie zakresów ruchu w stawach – teoretyczny wstęp do manipulacji stawowych
  • podział oporów stawowych
  • mobilizacje oscylacyjne
  • zjawisko karbu
  • łańcuch synkinetyczny – definicja popularna
  • rodzaje przeciążeń i zablokowań w układzie ruchu człowieka

  11:30 – 11:45
  Przerwa

  11:45 – 12:30
  Ruchy sprzężone
  Praktyczna nauka manipulacji kręgosłupa – przygotowanie do właściwych technik

  12:30 – 14:00
  Biomechanika w FRSc – zasady dynamiki Newtona.
  Manipulacje celowane odcinka szyjnego kręgosłupa.
  Zwarcia

  14:00 – 15:00
  Przerwa obiadowa

  15:00 – 16:00
  Biomechanika w FRSc – dynamika bryły sztywnej.
  Praktyczne przygotowanie do manipulacji dolnego odcinka kręgosłupa

  16:00 – 16:30
  Wprowadzenie do manipulacji odcinka piersiowego kręgosłupa

  16:30 – 16:45
  Przerwa

  16:45 – 18:00
  Wywiad ogólny, wywiad szczegółowy.
  Bóle:

  • receptorowe
  • neurologiczne
  • rzutowane
  • brzucha

  09:00 – 13:00
  Powtórzenie kluczowych zagadnień z dnia poprzedniego
  Odpowiedzi na pytania
  Bóle głowy

  13:00 – 14:00
  Przeciwwskazania

  14:00 – 15:00
  Przerwa obiadowa

  15:00 – 16:30
  Przejście od badania do terapii
  Założenia terapeutyczne
  Tok diagnostyczny i terapeutyczny
  Przeciwwskazania

  16:30 – 16:45
  Przerwa

  16:45 – 18:00
  Część praktyczna:
  Badanie i manipulacja kości krzyżowej
  Zwarcia M13, Eminentia, Uroboros

  09:00 – 11:00
  Powtórzenie kluczowych zagadnień z dnia poprzedniego. Odpowiedzi na pytania
  Badanie przedmiotowe
  Testy neurologiczne

  11:00 – 11:15
  Przerwa

  11:15 – 13:15
  Zabieg abdominalny

  13:15 – 13:30
  Przerwa

  13:30 – 15:00
  Łańcuch Spocznij
  Łańcuch Wsparcia
  Maniuplacje:

  • translacyjna C1
  • translacyjno – rotacyjna C1
  • dystrakcyjna C0-C1

  PODSUMOWANIE MODUŁU I, TEST ZALICZAJĄCY, ROZDANIE DYPLOMÓW

  ODREAGOWANIE

  9:00 – 10:00
  Otwarcie, omówienie kwestii organizacyjnych, przedstawienie Uczestników oraz Instruktorów

  10:00 – 10:30
  Definicja strategii leczenia FRSc – odreagowanie
  Omówienie wskazań i przeciwwskazań do technik odreagowania

  10:30 – 11:00
  Test stanu pobudliwości sympatycznej
  Omówienie stref powłok nad płatem czołowym mózgowia i pól projekcyjnych ciała
  Omówienie sposobów opracowania lipodyni w obrębie głowy

  11:00 – 11:15
  Ćwiczenia praktyczne omówionych technik

  11:15 – 11:30 
  Przerwa kawowa

  11:30 – 12:00
  Omówienie oraz praktyczne opracowanie szwów twarzoczaszki
  Omówienie oraz praktyczne opracowanie powłok twarzoczaszki
  Elementy aurikuloterapii
  Zespoły zwarciowe czaszki

  12:00 – 12:15
  Ćwiczenia praktyczne omówionych technik

  12:15 – 12:45
  Omówienie zadania lipodyni centralnej w technikach odreagowania
  Omówienie i opracowanie stref tułowia
  Odreagowanie globalne za pomocą łańcucha ósemki gadziej
  Kluczowe patologie mogące występować obwodowo
  Przypomnienie z poprzedniego modułu zespołów zwarciowych stopy w odniesieniu do odreagowania

  12:34 – 13:00
  Ćwiczenia praktyczne omówionych technik

  13:00 – 14:00
  Przerwa obiadowa

  14:00 – 16:00
  Biomechanika

  16:00 – 16:15
  Przerwa

  16:15 – 18:00
  Biomechanika cd.

  DRY NEEDLING wg FRSc

  9:00 – 9:30
  Powtórzenie kluczowych zagadnień z dnia poprzedniego.
  Odpowiedzi na pytania.

  9:30 – 11:00
  Wstęp do technik suchego igłowania 
  Omówienie wskazań, przeciwwskazań i miejsc szczególnego ryzyka
  Omówienie zasad postępowania: dezynfekcja, rodzaj igieł, miejsca wkłuć, sposoby igłowania i reakcje pozabiegowe
  Zasady prawidłowej palpacji i aplikowania igły
  Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

  11:00 – 11:15
  Przerwa kawowa

  11:15 – 13:00

  Miogeloza linii zagięcia m. piersiowego większego
  Neurokompartment splotu ramiennego
  Miogelozy m. czworobocznego 
  Neurokompartment nerwu dodatkowego
  Miogeloza odcinka dystalnego m. najszerszego grzbietu

  13:00 – 14:00
  Przerwa obiadowa

  14:00 – 16:00
  Okolica podłopatkowa
  Miogelozy i jętki m. podgrzebieniowego  oraz przejście brzusiec – ścięgno
  Przejście brzusiec ścięgno m. nadgrzebieniowego
  Jętki – m. dźwigacz łopatki / m. czworoboczny

  16:00 – 16:15
  Przerwa

  16:15 – 18:00
  Jętki m. naramiennego
  Neurokompartment nerwu promieniowego (cz. górna)
  Jętki m. ramienny/m. ramienno – promieniowy
  Neurokompartment n. promieniowego (cz. dolna)
  Neurokompartment n. pośrodkowego

  DRY NEEDLING wg FRSc

  9:00 – 9:30
  Powtórzenie kluczowych zagadnień z dnia poprzedniego.
  Odpowiedzi na pytania.

  9:30 – 11:00
  Aplikacje suchego igłowania w obrębie nadgarstka
  Aplikacje suchego igłowania w obrębie dłoni
  Dysk stawu mostkowo – obojczykowego

  11:00 – 11:15
  Przerwa kawowa

  11:15 – 13:00
  Miogeloza m. półkolcowego głowy
  Tkanki przykręgosłupowe
  Więzadła miednicy
  Kość guziczna

  13:00 – 14:00
  Przerwa obiadowa

  14:00 – 16:00
  Neurokompartmenty n. pośladkowego górnego
  Miogeloza m. pośladkowego wielkiego
  Miogeloza m. pośladkowego średniego
  Miogeloza m. gruszkowatego
  Miogeloza m. naprężacza powięzi szerokiej
  Neurokompartment nn. Clunium
  Jętki przyśrodkowego, tylnego i bocznego przedziału uda
  Obejma uda po tylnej stronie

  16:00 – 16:15
  Przerwa

  16:15 – 18:00
  Aplikacja na „kolano skoczka”
  Aplikacja na „kolano biegacza”
  Łąkotka przyśrodkowa
  Punkt maziówkowy kolana
  Jętki podudzia
  Przyczep m. płaszczkowatego do głowy bocznej brzuchatego łydki

  DRY NEEDLING wg FRSc

  9:00 – 9:30
  Powtórzenie kluczowych zagadnień z dnia poprzedniego.
  Odpowiedzi na pytania.

  9:30 – 11:00
  Więzozrost piszczelowo – strzałkowy tylny
  Więzadło ATFL
  Aplikacje suchego igłowania w obrębie stawu skokowego

  11:00 – 11:15 
  Przerwa kawowa

  11:15 – 13:00
  Aplikacje suchego igłowania w obrębie stopy
  Spojenie łonowe
  Blizny

  13:00 – 15:00
  Lipodynie w ujęciu Bartka Czajki i Kuby Łamajkowskiego

  9:00 – 9:45  
  Wstęp

  9:45 – 10:45  
  Łańcuch choinki rybiej i waraniej TEORIA

  10:45 – 11:00 
  Przerwa kawowa

  11:00 – 11:45  
  Łańcuchy choinki rybiej i waraniej PRAKTYKA

  11:45 – 12:30   
  Łańcuch ósemki gadziej TEORIA

  12:30 – 13:30  
  Łańcuch ósemki gadziej PRAKTYKA

  13:30 – 14:30 
  Przerwa obiadowa

  14:30 – 14:40   
  Mobilizacje i manipulacje obręczy barkowej TEORIA

  14:40 – 15:00   
  Mobilizacje i manipulacje obręczy barkowej PRAKTYKA

  15:00 – 15:10   
  Mobilizacje i manipulacje stawu łokciowego TEORIA

  15:10 – 15:20 
  Mobilizacje i manipulacje stawu łokciowego PRAKTYKA

  15:20 – 15:30  
  Mobilizacje i manipulacje stawów nadgarstka TEORIA

  15:30 – 15:45
  Mobilizacje i manipulacje stawów nadgarstka PRAKTYKA

  15:45 – 16:00  
  Przerwa kawowa

  16:00 – 16:10 
  Mobilizacje i manipulacje biodra TEORIA

  16:10 – 16:30   
  Mobilizacje i manipulacje biodra PRAKTYKA

  16:30 – 16:40 
  Mobilizacje i manipulacje kolana TEORIA

  16:40 – 17:00  
  Mobilizacje i manipulacje kolana PRAKTYKA

  17:00 – 17:10   
  Mobilizacje i manipulacje stawu skokowego i kości stępu TEORIA

  17:10 – 17:30 
  Mobilizacje i manipulacje stawu skokowego i kości stępu PRAKTYKA

  17:30 – 18:00
  Powtórka wybranych technik mobilizacji i manipulacji PRAKTYKA

  9:00 – 9:30  
  Towarzystwa pęczkowe TEORIA

  9:30 – 10:00 
  Towarzystwa pęczkowe  PRAKTYKA

  10:00 – 10:15  
  Łańcuchy lokomotoryczne: wykrok górny TEORIA

  10:15 – 10:45  
  Łańcuchy lokomotoryczne: wykrok górny PRAKTYKA

  10:45 – 11:00  
  Przerwa kawowa

  11:00 – 11:45 
  Łańcuchy lokomotoryczne: wykrok górny cd. PRAKTYKA

  11:45 – 12:30 
  Wykrok warana i lemura TEORIA

  12:30 – 13:30 
  Łańcuchy lokomotoryczne: wykrok górny cd. PRAKTYKA

  13:30 – 14:30
  Przerwa obiadowa

  14:30 – 14:45
  Łańcuchy lokomotoryczne: odbicie górne TEORIA

  14:45 – 15:30
  Łańcuchy lokomotoryczne: odbicie górne PRAKTYKA

  15:30 – 15:45
  Łańcuchy lokomotoryczne: odbicie górne jednostki chorobowe TEORIA

  15:45 – 16:00 
  Przerwa kawowa

  16:00 – 16:15   
  Łańcuchy lokomotoryczne: wykrok dolny TEORIA

  16:15 – 17:00
  Łańcuchy lokomotoryczne: wykrok dolny PRAKTYKA

  17:00 – 17:15
  Łańcuchy lokomotoryczne: odbicie dolne TEORIA

  17:15 – 18:00
  Łańcuchy lokomotoryczne: odbicie dolne PRAKTYKA

  9:00 – 9:30
  Łańcuchy posturalne teoria

  9:30 – 10:00
  Łańcuchy posturalne praktyka

  10:00 – 10:20
  Łańcuch wsparcia teoria

  10:20 – 11:00
  Łańcuch wsparcia praktyka

  11:00 – 11:15
  Przerwa kawowa

  11:15 – 11:45
  Łańcuch spocznij teoria

  11:45 – 12:30
  Łańcuch spocznij praktyka

  12:30 – 13:00
  Łańcuch oddechowy teoria

  13:00 – 13:30
  Łańcuch oddechowy praktyka

  13:30 – 13:45
  Przerwa kawowa

  13:45 – 14:30
  Powtórka wybranych technik manipulacji

  14:30 – 15:00
  Podsumowanie i rozdanie dyplomów

  9:00 –  9:20
  Wstęp

  9:20 –  9:40
  BHP pracy zwarciami.

  9:40 –  10:00
  Przeciwskazania dla techniki zwarć.

  10:00 –  10:20
  Idea pracy, omówienie najważniejszych aspektów oraz błędów podczas pracy zwarciami.

  10:20 –  10:30
  Przerwa

  10:30 –  11:40
  Omówienie zwarć dla głowy, górnego kwadrantu ciała oraz kończyny górnej wolnej.
  Prezentacja, palpacja tkanek, ćwiczenie praktyczne zwarć. Część 1

  11:40 –  11:50
  Przerwa

  11:50 –  13:00
  Omówienie zwarć dla głowy, górnego kwadrantu ciała oraz kończyny górnej wolnej.
  Prezentacja, palpacja tkanek, ćwiczenie praktyczne zwarć. Część 2

  13:00 –  14:00
  Przerwa obiadowa

  14:00 –  18:00
  Część Manipulacyjna

  9:00 –  9:30
  Wstęp – przypomnienie technik, pytania, omówienie trudności dnia poprzedniego.

  9:30 –  10:35
  Omówienie zwarć dla miednicy, dolnego kwadrantu ciała oraz kończyny dolnej wolnej.
  Prezentacja, palpacja tkanek, ćwiczenie praktyczne zwarć. Część 1

  10:35 –  10:45
  Przerwa

  10:45 –  11:50
  Omówienie zwarć dla miednicy, dolnego kwadrantu ciała oraz kończyny dolnej wolnej.
  Prezentacja, palpacja tkanek, ćwiczenie praktyczne zwarć. Część 2

  11:50 –  12:00
  Przerwa

  12:00 –  13:00
  Omówienie zwarć abdominalnych, oraz uzupełnienie technik zabiegu abdominalnego.
  Prezentacja, palpacja tkanek, ćwiczenie praktyczne zwarć.

  13:00 –  14:00
  Przerwa obiadowa

  14:00 – 18:00
  Część Manipulacyjna

  9:00 –  9:30
  Wstęp – przypomnienie technik, pytania, omówienie trudności dnia poprzedniego.

  9:30 –  10:30
  „Study case”, czyli jak w praktyczny sposób łączyć zwarcia z innymi technikami FRSc.
  Tworzenie strategii oraz metodologii w oparciu o przykłady kliniczne.

  10:30 –  10:45
  Przerwa kawowa

  10:45 –  12:15
  Praktyka kliniczna. Ćwiczenia praktyczne poznanych technik z wykorzystaniem przykładów klinicznych. Część 1.

  12:15 –  12:30
  Przerwa

  12:30 –  14:00
  Praktyka kliniczna. Ćwiczenia praktyczne poznanych technik z wykorzystaniem przykładów klinicznych. Część 2.

  14:00 –  15:00
  Zamknięcie kursu. Rozdanie certyfikatów.

  9:00 – 9:20
  Wstęp

  9:20 – 9:40 
  Sposoby szerzenia się patologii „De grengolada”

  9:40 – 10:20 
  Kręcze

  10:20 – 10:35
  Przerwa

  10:35 – 11:00 
  Techniki igłowania- M.Wielodzielny

  11:00 – 11:35 
  Stany trudne szyi

  11:35 – 12:00 
  Mobilizacja naczyń szyi (kręgowa i głęboka szyi)

  12:00 – 12:30 
  Manipulacje odc. szyjny kręgosłupa techniki

  12:30 – 13:00 
  Chemia dysku

  13:00 – 14:00 
  Przerwa obiadowa

  14:00 – 14:10 
  Wstęp

  14:10 – 15:20 
  Przepukliny jądra miażdżystego

  15:20 – 15:35
  Przerwa

  15:35 – 17:00 
  Zablokowania tułowia – i shifty 

  17:00 – 17:50  
  Modus operandi – manipulacje i technika slump

  17:50 – 18:00 
  Podsumowanie dnia

  9:00 – 09:20
  Wstęp – przypomnienie tematyki, pytania

  9:20 – 10:20 
  Stany trudne – przegląd patologii klatki piersiowej

  10:20 – 10:35
  Przerwa

  10:35 – 13:00 
  Stany trudne – Przegląd patologii Kończyny Górnej

  13:00 – 14:00
  Przerwa obiadowa

  14:00 – 14:10
  Wstęp

  14:10 – 15:50 
  Kręgozmyki 

  15:50 – 16:00
  Przerwa

  16:00 – 17:50 
  Stany trudne – Przegląd patologii Kończyny Dolnej

  17:50 – 18:00
  Podsumowanie dnia

  9:00 – 9:10
  Wstęp – przypomnienie tematyki, pytania

  9:10 – 11:40 
  Bóle głowy, szumy, zaburzenia równowagi

  11:40 – 12:10
  Przerwa

  12:10 – 14:00 
  Podsumowanie kursu Medycyny manualnej

  14:00 – 15:00
  Rozdanie dyplomów

  Koszyk zakupów