MEDYCYNA MANUALNA wg FRSc – edycja 109

2 550,00 12 750,00 

MEDYCYNA MANUALNA to nasze flagowe szkolenie, obejmujące kompendium wiedzy nt. koncepcji Pięciu Układów Regulacyjnych (FRSc) Radosława Składowskiego.

Moduł I – 10-14 grudnia 2025
Moduł II – w 2026
Moduł III – w 2026
Moduł IV – w 2026
Moduł V – w 2026

Zakup pierwszego modułu szkolenia Medycyna Manualna,
jest równoznaczny z zapisem na całą edycję szkolenia.

Wybierając opcję z zaliczką, otrzymasz po szkoleniu dwie faktury
Czas trwania: 17 dni
(4 + 4 + 3 + 3 +3)
Miejsce: Spała
Dofinansowanie
KFS / BUR

Medycyna Manualna

Medycyna manualna jest to dział medycyny zajmujący się diagnozowaniem i leczeniem wykrytych odwracalnych zmian czynnościowych narządu ruchu. Fundamentem medycyny manualnej w autorskim ujęciu Radosława Składowskiego jest koncepcja Pięciu Układów Regulacyjnych, co w angielskiej transkrypcji brzmi Five Regulatory Systems concept, w skrócie FRSc.

Gruntowna znajomość anatomii i fizjologii w połączeniu z umiejętnością posługiwania się zasadami funkcjonowania pięciu układów regulacyjnych oraz z manualną biegłością w technikach leczniczych opracowanych przez Składowskiego pozwalają często na spektakularne przywrócenie stanu szeroko rozumianej prawidłowej funkcji jak i utrzymanie stanów, które zapobiegają pogłębianiu się patologii.

Założeniem metody autorstwa lekarza ortopedy Radosława Składowskiego jest nauka kursanta tak, by po ukończeniu każdego z modułów potrafił na coraz wyższym poziomie samodzielnie wyprowadzić pacjenta z procesu patologicznego.

Czego uczy fizjoterapeutów kurs medycyny manualnej?

• przywracania stanów prawidłowej funkcji naszego organizmu, głównie narządu ruchu
• zatrzymanie postępu chorób
• spowolnienia postępowania procesów chorobowych, których nie da się zatrzymać
• przyspieszenie gojenia urazów (skręceń, złamań, stłuczeń) i zapaleń
• wpływu na przywrócenie homeostazy narządów wewnętrznych co prowadzi do ich autoregulacji i wychodzeniu z chorób wewnętrznych, metabolicznych i niektórych neurologicznych.

Moduł 0 czyli Pinoterapia

Szkolenie z Pinoterapii jest szkoleniem obowiązkowym dla osób chcących wziąć udział w kolejnych modułach Medycyny Manualnej wg FRSc. W związku z powyższym program Modułu I nie obejmuje całkowitego omówienia teorii Pięciu Układów Regulacyjnych, a jedynie uzupełnia tę wiedzę o nowe, bardziej szczegółowe informacje oraz techniki. Wśród nich znajdują się m.in.:

  • Omówienie tzw. więzadeł a/c oraz zjawiska pseudo-kikutów (efekt sprężynki)
  • Pokaz technik tj. Kat udarowy
  • Rozwinięcie wiedzy z zakresu opracowania kompartmentów
  • Rozwinięcie teorii i hipotez dotyczących powstawania neurokompartmentów
  • Rozwinięcie charakterystyki stref lipodynii o korelacje trzewne i ich zastosowanie w ramach zabiegu abdominalnego
  • Rozbudowanie teorii dotyczącej IV i V układu regulacyjnego
  • Uzupełnienie technik dedykowanych IV układowi regulacyjnemu o techniki manipulacji stawowych i kolejne techniki zwarciowe

Z uwagi na ilość wiedzy (zarówno teoretycznej, jak i praktycznej) przedstawianej słuchaczom na szkoleniach FRSc, przed niektórymi szkoleniami/modułami kursant otrzymuje prescriptum tworzone z myślą o maksymalnym ułatwieniu przyswajania materiału w trakcie kursu. Dodatkowo, celem utrwalenia przekazanej wiedzy, kursanci po części szkoleń/modułów szkoleń otrzymują także postsciptum. Zawarte w nim informacje odnoszą się i uzupełniają najtrudniejsze i najbardziej rozbudowane fragmenty szkoleń/modułów szkoleń. Zarówno materiały przekazywane przed, jak i po kursie tworzone są m.in. w oparciu o opinię dotychczasowych absolwentów szkoleń oraz obserwacje kadry szkoleniowej.

Na szkolenie zapraszamy studentów fizjoterapii i przedstawicieli zawodów medycznych: lekarz, lekarz dentysta, felczer, fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik masażysta, osteopata, opiekun medyczny, technik ortopeda, terapeuta zajęciowy.

Wykonujesz inny zawód okołomedyczny? Skontaktuj się z nami!

Przed rozpoczęciem szkolenia z Medycyny Manualnej wymagane jest ukończenie Pinoterapii.

MEDYCYNA MANUALNA wg FRSc – edycja 91/92

Moduł I – 20-23 czerwca 2024
Moduł II – 19-22 września 2024
Moduł III – 25-27 października 2024
Moduł IV – 22-24 listopada 2024
Moduł V – 13-15 grudnia 2024

MEDYCYNA MANUALNA wg FRSc – edycja 86

Moduł I – 04-07 lipca 2024
Moduł II – 01-04 sierpnia 2024
Moduł III – 30 sierpnia – 1 września 2024
Moduł IV – 04-06 października 2024
Moduł V – 08-10 listopada 2024

MEDYCYNA MANUALNA wg FRSc – edycja 93/94

Moduł I – 19-22 września 2024
Moduł II – 24-27 października 2024
Moduł III – 08-10 listopada 2024
Moduł IV – 13-15 grudnia 2024
Moduł V – 17-19 stycznia 2025

MEDYCYNA MANUALNA wg FRSc – edycja 95/96

Moduł I – 07-10 listopada 2024
Moduł II – 05-08 grudnia 2024
Moduł III – 10-12 stycznia 2025
Moduł IV – 14-16 lutego 2025
Moduł V – 28-30 marca 2025

MEDYCYNA MANUALNA wg FRSc – edycja 97

Moduł I – 09-12 stycznia 2025
Moduł II – 20-23 lutego 2025
Moduł III – 04-06 kwietnia 2025
Moduł IV – 16-18 maja 2025
Moduł V – 27-29 czerwca 2025

MEDYCYNA MANUALNA wg FRSc – edycja 98/99

Moduł I – 20-23 lutego 2025
Moduł II – 03-06 kwietnia 2025
Moduł III – 23-25 maja 2025
Moduł IV – 27-29 czerwca 2025
Moduł V – 05-07 września 2025

MEDYCYNA MANUALNA wg FRSc – edycja 100

Moduł I – 27-30 marca 2025
Moduł II – 15-18 maja 2025
Moduł III – 20-22 czerwca 2025
Moduł IV – 5-7 września 2025
Moduł V – 24-26 października 2025

MEDYCYNA MANUALNA wg FRSc – edycja 101/102

Moduł I – 24-27 kwietnia 2025
Moduł II – 19-22 czerwca 2025
Moduł III – 12-14 września 2025
Moduł IV – 14-26 października 2025
Moduł V – 5-7 grudnia 2025

MEDYCYNA MANUALNA wg FRSc – edycja 103

Moduł I – 22-25 maja 2025
Moduł II – 11-14 września 2025
Moduł III – 7-9 listopada 2025
Moduł IV – 12-14 grudnia 2025
Moduł V – w 2026

MEDYCYNA MANUALNA wg FRSc – edycja 104/105

Moduł I – 12-15 czerwca 2025
Moduł II – 18-21 września 2025
Moduł III – 14-16 listopada 2025
Moduł IV – 19-21 grudnia 2025
Moduł V – w 2026

MEDYCYNA MANUALNA wg FRSc – edycja 106

Moduł I – 18-21 września 2025
Moduł II – 6-9 listopada 2025
Moduł III – w 2026
Moduł IV – w 2026
Moduł V – w 2026

MEDYCYNA MANUALNA wg FRSc – edycja 107/108

Moduł I – 16-19 października 2025
Moduł II – 27-30 listopada 2025
Moduł III – w 2026
Moduł IV – w 2026
Moduł V – w 2026

MEDYCYNA MANUALNA wg FRSc – edycja 109

Moduł I – 10-14 grudnia 2025
Moduł II – w 2026
Moduł III – w 2026
Moduł IV – w 2026
Moduł V – w 2026

Szkolenie z Pinoterapii jest szkoleniem obowiązkowym dla osób chcących wziąć udział w kolejnych modułach Medycyny Manualnej wg FRSc. W związku z powyższym program Modułu I nie obejmuje całkowitego omówienia teorii Pięciu Układów Regulacyjnych, a jedynie uzupełnia tę wiedzę o nowe, bardziej szczegółowe informacje oraz techniki.

Pinoterapia to kurs na poziomie podstawowym, bazujący na koncepcji Pięciu Układów Regulacyjnych (ang. Five Regulatory Systems concept, FRSc). Kurs jest niejako podsumowaniem i streszczeniem konceptu medycyny manualnej lek. Radosława Składowskiego i dlatego też jest rekomendowany jako wstęp do naszego flagowego szkolenia medycyny manualnej.

Pinoterapia stanowi wyciąg metod diagnostycznych, terapeutycznych i technik dla wybranych zaburzeń narządu ruchu. Kurs tworzy zamkniętą i spójną całość. Daje użyteczne i bezpieczne narzędzia do pracy z szerokim spektrum pacjentów. Pinoterapia może stanowić zarówno osobną metodę terapeutyczną, jak i być wykorzystywana jako uzupełnienie diagnostyki funkcjonalnej lub terapii manualnych w innych koncepcjach stosowanych lub poznanych wcześniej przez kursanta.

Kurs dedykowany jest osobom o wykształceniu medycznym. Szkolenie ma na celu przedstawienie kursantowi myśli terapeutycznej według koncepcji Pięciu Układów Regulacyjnych (FRSc) Składowskiego, ze szczególnym naciskiem na wnioskowanie kliniczne, tak aby absolwent szkolenia stosował prezentowane techniki bezpiecznie i rozważnie.

Pinoterapia znajduje swoje zastosowanie w terapii szeregu schorzeń ortopedycznych, jak i neurologicznych, w ostrych i przewlekłych zespołach bólowych np. urazach, kontuzjach, zespołach przeciążeniowych. Może być również stosowana jako element kompleksowej terapii zaburzeń funkcjonalnych. Jako metoda wykorzystująca zróżnicowane bodźce, jest dostosowana do pracy z pacjentami w każdym wieku.

9:00 – 10:00
Otwarcie szkolenia, omówienie kwestii organizacyjnych, przedstawienie uczestników oraz instruktorów

10:00 – 10:30
Definicja Medycyny Manualnej w koncepcji FRS

10:30 – 12:00

Układ Regulacyjny I – Piezoaktywny. Przypomnienie podstaw teoretycznych: podział receptorów oraz ich funkcje, zjawisko piezoelektryczne i mechanotransdukcja – możliwe znaczenie w przebiegu powstawania i leczenia patologii w I Regulatorze, wyszczególnienie punktów i stref piezoaktywnych, omówienie więzadeł typu A/C oraz zjawiska tzw. efektu sprężynki, charakterystyka dolegliwości bólowych pacjenta, typologia pacjenta.

12:00 – 12:15
Przerwa

12:15 – 14:00
Układ Regulacyjny II – Humoralny. Przypomnienie podstaw teoretycznych dotyczących powstawania
kompartmentów, przykłady kompartmentów, zjawisko neurokompartmentu, charakterystyka dolegliwości bólowych pacjenta, typologia pacjenta.

14:00 – 15:00
Przerwa obiadowa

15:00 – 16:00
Układ Regulacyjny III – Autonomiczny Układ Nerwowy. Przypomnienie podstaw teoretycznych zagadnienia sympatykotonii i algodystrofii, omówienie dobowej aktywności AUN oraz charakterystyki dolegliwości bólowych pacjenta, typologia pacjenta.

16:00 – 16:30
Część praktyczna – doskonalenie umiejętności palpacji stref lipodynii

16:30 – 16:45
Przerwa

16:45 – 17:30
Układ Regulacyjny IV – Układ pozapiramidowy. Przypomnienie podstaw teoretycznych, łańcuch ósemki gadziej,
typologia pacjenta.

17:30 – 18:00
Część praktyczna: zespoły zwarciowe, kat udarowy.

09:00 – 10:00
Powtórzenie kluczowych zagadnień z dnia poprzedniego, odpowiedzi na pytania.
Układ Regulacyjny V – zjawisko Skórnych Stref Odczynowych. Przedstawienie trzech hipotez terapeutycznych.

10:00 – 11:30
Pojęcia swoiste dla Medycyny Manualnej FRSc: podział narządu ruchu na obnar i osnar, podział łańcuchów na segmentarne, odcinkowe oraz globalne, omówienie zjawisk kinematycznych istotnych w medycynie manualnej, podział i omówienie zakresów ruchu w stawach – teoretyczny wstęp do manipulacji stawowych, podział oporów stawowych, mobilizacje oscylacyjne, zjawisko karbu, łańcuch synkinetyczny – definicja popularna, rodzaje przeciążeń i zablokowań w układzie ruchu człowieka.

11:30 – 11:45
Przerwa

11:45 – 12:30
Ruchy sprzężone
Praktyczna nauka manipulacji kręgosłupa – przygotowanie do właściwych technik

12:30 – 14:00
Biomechanika w FRSc – zasady dynamiki Newtona.
Manipulacje celowane odcinka szyjnego kręgosłupa.
Zwarcia

14:00 – 15:00
Przerwa obiadowa

15:00 – 16:00
Biomechanika w FRSc – dynamika bryły sztywnej.
Praktyczne przygotowanie do manipulacji dolnego odcinka kręgosłupa

16:00 – 16:30
Wprowadzenie do manipulacji odcinka piersiowego kręgosłupa

16:30 – 16:45
Przerwa

16:45 – 18:00
Wywiad ogólny, wywiad szczegółowy.
Bóle: receptorowe, neurologiczne, rzutowane, brzucha.

09:00 – 13:00
Powtórzenie kluczowych zagadnień z dnia poprzedniego
Odpowiedzi na pytania
Bóle głowy

13:00 – 14:00
Przeciwwskazania

14:00 – 15:00
Przerwa obiadowa

15:00 – 16:30
Przejście od badania do terapii
Założenia terapeutyczne
Tok diagnostyczny i terapeutyczny
Przeciwwskazania

16:30 – 16:45
Przerwa

16:45 – 18:00
Część praktyczna:
Badanie i manipulacja kości krzyżowej
Zwarcia M13, Eminentia, Uroboros

09:00 – 11:00
Powtórzenie kluczowych zagadnień z dnia poprzedniego. Odpowiedzi na pytania
Badanie przedmiotowe
Testy neurologiczne

11:00 – 11:15
Przerwa

11:15 – 13:15
Zabieg abdominalny

13:15 – 13:30
Przerwa

13:30 – 15:00
Łańcuch Spocznij
Łańcuch Wsparcia
Maniuplacje:
– translacyjna C1
– translacyjno – rotacyjna C1
– dystrakcyjna C0-C1

PODSUMOWANIE MODUŁU I, TEST ZALICZAJĄCY, ROZDANIE DYPLOMÓW

ODREAGOWANIE

9:00 – 10:00
Otwarcie, omówienie kwestii organizacyjnych, przedstawienie Uczestników oraz Instruktorów

10:00 – 10:30
Definicja strategii leczenia FRSc – odreagowanie. Omówienie wskazań i przeciwwskazań do technik odreagowania

10:30 – 11:00
Test stanu pobudliwości sympatycznej
Omówienie stref powłok nad płatem czołowym mózgowia i pól projekcyjnych ciała
Omówienie sposobów opracowania lipodyni w obrębie głowy
Ćwiczenia praktyczne omówionych technik

11:15 – 11:30 
Przerwa kawowa

11:30 – 12:15
Omówienie oraz praktyczne opracowanie szwów twarzoczaszki
Omówienie oraz praktyczne opracowanie powłok twarzoczaszki
Elementy aurikuloterapii
Zespoły zwarciowe czaszki
Ćwiczenia praktyczne omówionych technik

12:15 – 13:00
Omówienie zadania lipodyni centralnej w technikach odreagowania
Omówienie i opracowanie stref tułowia
Odreagowanie globalne za pomocą łańcucha ósemki gadziej
Kluczowe patologie mogące występować obwodowo
Przypomnienie z poprzedniego modułu zespołów zwarciowych stopy w odniesieniu do odreagowania
Ćwiczenia praktyczne omówionych technik

13:00 – 14:00
Przerwa obiadowa

14:00 – 16:00
Biomechanika cz. 1

16:00 – 16:15
Przerwa

16:15 – 18:00
Biomechanika cz. 2

DRY NEEDLING wg FRSc

9:00 – 9:30
Powtórzenie kluczowych zagadnień z dnia poprzedniego.
Odpowiedzi na pytania.

9:30 – 11:00
Wstęp do technik suchego igłowania 
Omówienie wskazań, przeciwwskazań i miejsc szczególnego ryzyka
Omówienie zasad postępowania: dezynfekcja, rodzaj igieł, miejsca wkłuć, sposoby igłowania i reakcje pozabiegowe
Zasady prawidłowej palpacji i aplikowania igły
Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

11:00 – 11:15
Przerwa kawowa

11:15 – 13:00

Miogeloza linii zagięcia m. piersiowego większego
Neurokompartment splotu ramiennego
Miogelozy m. czworobocznego 
Neurokompartment nerwu dodatkowego
Miogeloza odcinka dystalnego m. najszerszego grzbietu

13:00 – 14:00
Przerwa obiadowa

14:00 – 16:00
Okolica podłopatkowa
Miogelozy i jętki m. podgrzebieniowego  oraz przejście brzusiec – ścięgno
Przejście brzusiec ścięgno m. nadgrzebieniowego
Jętki – m. dźwigacz łopatki / m. czworoboczny

16:00 – 16:15
Przerwa

16:15 – 18:00
Jętki m. naramiennego
Neurokompartment nerwu promieniowego (cz. górna)
Jętki m. ramienny/m. ramienno – promieniowy
Neurokompartment n. promieniowego (cz. dolna)
Neurokompartment n. pośrodkowego

DRY NEEDLING wg FRSc

9:00 – 9:30
Powtórzenie kluczowych zagadnień z dnia poprzedniego.
Odpowiedzi na pytania.

9:30 – 11:00
Aplikacje suchego igłowania w obrębie nadgarstka
Aplikacje suchego igłowania w obrębie dłoni
Dysk stawu mostkowo – obojczykowego

11:00 – 11:15
Przerwa kawowa

11:15 – 13:00
Miogeloza m. półkolcowego głowy
Tkanki przykręgosłupowe
Więzadła miednicy
Kość guziczna

13:00 – 14:00
Przerwa obiadowa

14:00 – 16:00
Neurokompartmenty n. pośladkowego górnego
Miogeloza m. pośladkowego wielkiego
Miogeloza m. pośladkowego średniego
Miogeloza m. gruszkowatego
Miogeloza m. naprężacza powięzi szerokiej
Neurokompartment nn. Clunium
Jętki przyśrodkowego, tylnego i bocznego przedziału uda
Obejma uda po tylnej stronie

16:00 – 16:15
Przerwa

16:15 – 18:00
Aplikacja na „kolano skoczka”
Aplikacja na „kolano biegacza”
Łąkotka przyśrodkowa
Punkt maziówkowy kolana
Jętki podudzia
Przyczep m. płaszczkowatego do głowy bocznej brzuchatego łydki

DRY NEEDLING wg FRSc

9:00 – 9:30
Powtórzenie kluczowych zagadnień z dnia poprzedniego.
Odpowiedzi na pytania.

9:30 – 11:00
Więzozrost piszczelowo – strzałkowy tylny
Więzadło ATFL
Aplikacje suchego igłowania w obrębie stawu skokowego

11:00 – 11:15 
Przerwa kawowa

11:15 – 13:30
Aplikacje suchego igłowania w obrębie stopy
Spojenie łonowe
Blizny

13:30 – 14:30
Podsumowanie
Pytania i odpowiedzi

14:30 – 15:00
Zakończenie

9:00 – 9:45  
Wstęp

9:45 – 10:45  
Łańcuch choinki rybiej i waraniej TEORIA

10:45 – 11:00 
Przerwa kawowa

11:00 – 11:45  
Łańcuchy choinki rybiej i waraniej PRAKTYKA

11:45 – 13:30   
Łańcuch ósemki gadziej TEORIA i PRAKTYKA

13:30 – 14:30 
Przerwa obiadowa

14:30 – 15:00   
Mobilizacje i manipulacje obręczy barkowej TEORIA i PRAKTYKA

15:00 – 15:20   
Mobilizacje i manipulacje stawu łokciowego TEORIA i PRAKTYKA

15:20 – 15:45
Mobilizacje i manipulacje stawów nadgarstka TEORIA i PRAKTYKA

15:45 – 16:00  
Przerwa kawowa

16:00 – 16:30 
Mobilizacje i manipulacje biodra TEORIA i PRAKTYKA

16:30 – 17:00 
Mobilizacje i manipulacje kolana TEORIA i PRAKTYKA

17:00 – 17:30   
Mobilizacje i manipulacje stawu skokowego i kości stępu TEORIA i PRAKTYKA

17:30 – 18:00
Powtórka wybranych technik mobilizacji i manipulacji PRAKTYKA

9:00 – 10:00  
Towarzystwa pęczkowe TEORIA i PRAKTYKA

10:00 – 10:45  
Łańcuchy lokomotoryczne: wykrok górny TEORIA i PRAKTYKA

10:45 – 11:00  
Przerwa kawowa

11:00 – 11:45 
Łańcuchy lokomotoryczne: wykrok górny cd. PRAKTYKA

11:45 – 12:30 
Wykrok warana i lemura TEORIA

12:30 – 13:30 
Łańcuchy lokomotoryczne: wykrok górny cd. PRAKTYKA

13:30 – 14:30
Przerwa obiadowa

14:30 – 15:30
Łańcuchy lokomotoryczne: odbicie górne TEORIA i PRAKTYKA

15:30 – 15:45
Łańcuchy lokomotoryczne: odbicie górne jednostki chorobowe TEORIA

15:45 – 16:00 
Przerwa kawowa

16:00 – 17:00   
Łańcuchy lokomotoryczne: wykrok dolny TEORIA i PRAKTYKA

17:00 – 18:00
Łańcuchy lokomotoryczne: odbicie dolne TEORIA i PRAKTYKA

9:00 – 9:30
Łańcuchy posturalne teoria

9:30 – 10:00
Łańcuchy posturalne praktyka

10:00 – 10:20
Łańcuch wsparcia teoria

10:20 – 11:00
Łańcuch wsparcia praktyka

11:00 – 11:15
Przerwa kawowa

11:15 – 11:45
Łańcuch spocznij teoria

11:45 – 12:30
Łańcuch spocznij praktyka

12:30 – 13:00
Łańcuch oddechowy teoria

13:00 – 13:30
Łańcuch oddechowy praktyka

13:30 – 13:45
Przerwa kawowa

13:45 – 14:30
Powtórka wybranych technik manipulacji

14:30 – 15:00
Podsumowanie

9:00 – 9:20
Wstęp

9:20 – 9:40
Omówienie i ćwiczenia łańcucha CWAŁU

9:40 – 10:00
Omówienie łańcucha kręcz

10:00 – 11:10
Omówienie stanów trudnych szyi

11:10 – 11:25
Przerwa

11:25 – 11:45
Omówienie teorii zwarć i ich podział

11:45 13:00
Omówienie i praktyka wybranych zwarć i technik igłowania w stanach trudnych szyi

13:00 – 14:00
Przerwa obiadowa

14:00 – 16:00
Część Manipulacyjna

16:00 16:15
Przerwa kawowa

16:15 18:00
Część Manipulacyjna c.d.

9:00 – 9:30
Wstęp – przypomnienie technik, pytania, omówienie trudności dnia poprzedniego

9:30 – 9:50
Stany trudne klatki piersiowej

9:50 – 10:40
Omówienie i podział stanów drętwień kończyn górnych. Ćwiczenie praktyczne wykorzystywanych technik

10:40 – 11:00
Przerwa

11:00 – 12:00
Omówienie łańcuchów synkinetycznych spocznij/wsparcie. Ćwiczenie praktyczne wykorzystywanych technik

12:00 – 13:00
Omówienie mobilizacji naczyniowych. Ćwiczenia praktyczne wykorzystywanych technik

13:00 – 14:00
Przerwa obiadowa

14:00 – 16:00
Część Manipulacyjna

16:00 16:15
Przerwa kawowa

16:15 18:00
Część Manipulacyjna c.d.

9:00 – 11:50
Omówienie zastosowania i praktycznego podejścia do lipodyni w FRSc

11:50 – 12:00
Przerwa kawowa

12:00 – 12:50
Omówienie i ćwiczenia wybranych zwarć w obrębie miednicy

12:50 – 14:00
Zabieg abdominalny- omówienie i ćwiczenia praktyczne

14:00 – 14:30
Panel dyskusyjny, omówienie pracy na przykładzie przypadków klinicznych

14:30 – 15:00
Zamknięcie modułu. Rozdanie certyfikatów.

9.00 – 9.15
Wstęp

9.15 – 10.15
Nozologia w medycynie manualnej

10.15 – 10.45
Zmiany chemii jądra miażdżystego w przebigu dyskartrozy

10.45 – 11.00
Przerwa kawowa

11.00 – 11.50
Istotne parametry patologii trudnych stanów L-S

11.50 – 12.15
Łańcuch aresztujący Shift

12.15 – 13.00
Rzadkie wersje zablokowań tułowia, Diagnostyka różniocowa PJM

13.00 – 14.00
Przerwa obiadowa

14.00 – 14.20
Omówienie patomechanizmów prowadzących do objawów rwy kulszowej

14.20 – 14.40
Modus operandi okresu ostrego

14.40 – 15.55
Aplikacje igłowe okresu ostrego – pokaz i praktyka (neurokompartmenty, muldy, igła w spojenie, ILL)

15.55 – 16.10
Przerwa kawowa

16.10 – 16.30
Modus Operandi okresu podostrego

16.30 – 16.45
Modus operandi okresu przewlekłego

16.45 – 17.15
Zwarcia pokaz i praktyka

17.15 – 17.30
Neuromoblizacja rozciągowa podłużna i poprzeczna – pokaz i praktyka

17.30 – 18.00
Klasyfikacja Przepuklin

9.00 – 9.10
Wstęp

9.10 – 10.45
Stany trudne kkg ( dencentracja, SLAP, Bankart, Hill – Sachse)

10.45 – 11.00
Przerwa kawowa

11.00 – 11.45
Techniki Igłowe na bark (pokaz i praktyka)

11.45 – 12.15
Techniki manualne – zamrożony bark (pokaz i praktyka)

12.15 – 13.00
Stany trudne kończyny dolnej

13.00 – 14.00
Przerwa obiadowa

14.00 – 15.30
Stany trudne kkd cd.

15.30 – 15.45
Przerwa kawowa

15.45 – 16.30
Stany trudne kkd cd.

16.30 – 18.00
Omówieni patomechanizmu i podział kręgomyków

9.00 – 11.15
Aplikacje igłowe (oczodół, żwacz)

11.15 – 11.30
Przerwa kawowa

11.30 – 13.45
Omówienie patomechanizmu i klasyfikacja bólów głowy

13.45 – 15.00
Wykład kończący

Koszyk zakupów