Logowanie

Zarejestruj się

Administratorem Danych jest FRSc Sp. z o.o. z siedzibą w Kolbuszowej Dolnej (36-100) ul. Tyszkiewiczów 2, KRS 0000656758. Przysługuje Państwu prawo dostępu, sprostowania swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania lub żądania usunięcia. Dane osobowe powierzamy w niezbędnym zakresie naszym partnerom – operatorom płatności elektronicznych, firmom świadczącym dla nas usługi jako podwykonawcy. Ostatecznie, każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Wszystkie szczegóły dotyczące prywatności, praw i obowiązków oraz zasad przetwarzania danych osobowych są określone w naszej Polityce Prywatności.

Koszyk zakupów