Koncepcja Pięciu Układów Regulacyjnych

ang. Five Regulatory Systems concept, FRSc

Koncepcja Pięciu Układów Regulacyjnych
(ang. Five Regulatory Systems concept, FRSc) 
jest autorską kompleksową metodą terapeutyczną opracowaną przez lekarza ortopedę Radosława Składowskiego.

Pierwszy Układ Regulacyjny wg FRSc można w dużym skrócie nazwać „mechanicznym”.
Jego podstawę stanowi wiedza o powięzi, jako tkance rozpraszającej i koncentrującej napięcia w ciele człowieka.

Drugim spośród pięciu układów regulacyjnych wg Five Regulatory Systems concept (FRSc) jest system wzajemnych zależności biochemicznych i występujące w nim zjawiska zastoju. Za patologie odpowiedzialne są tu zaburzenia gospodarki płynów.

Trzeci spośród pięciu układów regulacyjnych wg Five Regulatory Systems concept (FRSc) jest systemem sięgającym w swojej istocie wielu reakcji pierwotnych. Osią centralną Regulatora III jest autonomiczny układ nerwowy.

Czwarty Układ Regulacyjny zajmuje w FRSc miejsce szczególne, ponieważ został opracowany przez Radosława Składowskiego jako pierwszy spośród wszystkich pięciu. Jego istotą są wzorce ruchowe, układ pozapiramidowy oraz łańcuchy synkinetyczne.

Ostatni, Piąty Układ Regulacyjny wg FRSc jest tym, który – należy to uczciwie przyznać – pozostawia wciąż więcej pytań niż odpowiedzi. Zasadniczo można powiedzieć, że odnosi się do skórnych stref odczynowych (SSO), ale to tyle, co nic nie powiedzieć.

Koszyk zakupów