Układ Regulacyjny V wg FRSc

Ostatni, Piąty Układ Regulacyjny wg FRSc jest tym, który – należy to uczciwie przyznać – pozostawia wciąż więcej pytań niż odpowiedzi. Zasadniczo można powiedzieć, że odnosi się do skórnych stref odczynowych (SSO), ale to tyle, co nic nie powiedzieć.

Drogi przekazywania informacji w organizmie…

Znamy wiele szlaków, którymi w ludzkim ciele wędrują informacje. Do najbardziej oczywistych należą oczywiście ścieżki nerwowe. Możemy również pochylić się nad kaskadami reakcji biochemicznych. Czasem bioelektrycznych. Przyjmując bardziej mechaniczny punkt widzenia trafimy na literaturę dotyczącą biotensegracji i powięzi. I tak wiele, wiele więcej.
Sama informacja może docierać do nas na przeróżne sposoby. Nacisk, wibracja, bodziec akustyczny, fala świetlna, bodziec dotykowy. I znów wiele, wiele więcej.

Jak od lat dowodzą psychologia i psychiatria, istnieje jeszcze jedna specyficzna droga wzajemnej wymiany informacji, która odbywa się bezpośrednio między umysłem, a ciałem. Nomenklatura medyczna tego rodzaju obieg wiadomości opisuje, jako oddziaływania psychosomatyczne, a więc sytuacje, w których dana dolegliwość może zmaterializować się w ciele jako skutek jej projekcji w umyśle oraz dokładnie odwrotnie – gdy fizyczna dolegliwość wpływa w sposób znaczący i widoczny na funkcje umysłu.

skórnych stref odczynowych

…I poza nim

Istnieje również szereg doniesień oraz eksperymentów z pogranicza nauki i paranauki donoszących o zdalnych możliwościach komunikowania się organizmów. Wymieniane są tu takie zjawiska, jak promieniowanie mitogeniczne, biofotony czy zagadnienia związane z elektromagnetyzmem, przy których pracowało wielu naukowców tj. Aleksander G. Gurwicz, prof. dr. Fritz Albert Popp, Wlail p. Kaznaczejew, czy prof. dr. Shiuji Inomata. Niestety praca i dotychczasowy dorobek badaczy pozostają na tyle niepewne, iż nie mogą być uznawane za wiedzę konwencjonalną, na której fundamentach można by stawiać zupełnie nowe tezy medyczne.

Pomimo to współczesna medycyna wykorzystuje wiedzę z zakresu istnienia fal oraz pól w odniesieniu choćby do pola elektromagnetycznego, które znajduje swoje bardzo szerokie zastosowanie zarówno w terapii, jak i w obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego, gdzie mechanizmy oddziaływań odbywają się na poziomie niezwykle skomplikowanej i szczegółowej fizyki.

Odkrycia Składowskiego

Twórca FRSc na trop Piątego Układu Regulacyjnego trafił przy okazji pracy za pomocą klawików, a w późniejszym czasie również pinów. Zauważył on, iż niezależnie od dysfunkcji pacjenta, bardzo często skóra znajdująca się bezpośrednio w rzucie położonej głębiej patologii (często przyporządkowanej jednemu z pozostałych Układów Regulacyjnych) posiadała cechy niedoczulonej lub przeczulonej. Systematyczne ostukiwanie tych fragmentów skóry zaostrzoną częścią klawików lub pinów zaczęła przynosić efekty terapeutyczne w postaci cofania się patologii i stabilizowania stanu pacjenta, przy równoczesnej normalizacji poziomu odbieranego bodźca. Wraz z upływem czasu, technika ostukiwania stawała się dla pacjenta neutralna w odczuciach. Strefy te otrzymały nazwę Skórnych Stref Odczynowych (SSO).

Kim jest pacjent?

Nie ma niestety prostej odpowiedzi na to pytanie. Regulator V wydaje się w pewien sposób przenikać pozostałe Układy Regulacyjne i najprawdopodobniej może towarzyszyć każdej patologii toczącej się zarówno w obrębie narządu ruchu, jak i poza nim. Skórne Strefy Odczynowe, ich natura oraz mechanizm działania czekają więc na poszerzenie obserwacji oraz wszczęcie dokładnych badań naukowych, tak na poziomie teoretycznym (przeglądy literatury), jak i laboratoryjnym oraz klinicznym.

Nie ulega wątpliwości, że opracowane przez Składowskiego techniki przynoszą ulgę pacjentom, choć dokładny mechanizm ich działania wciąż pozostaje nierozpoznany.

Krzysztof Skibiński

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Koszyk zakupów