PRAKTYKA KLINICZNA w stanach trudnych wg FRSc

2 050,00 2 150,00 

Szkolenie to dedykowane jest absolwentom kursu Medycyny Manualnej i fizjoterapeutom, którzy od lat są zagłębieni w koncepcję FRSc.

Wybierając opcję z zaliczką, otrzymasz po szkoleniu dwie faktury
Czas trwania:
3 dni [ 32 godzin ]
Miejsce: Spała
Dofinansowanie
KFS / BUR
Egzamin
Terapeuty FRSc

W trakcie szkolenia Instruktorzy kładą nacisk na analizę przypadków klinicznych wraz z pracą na prawdziwych pacjentach. Podczas Modułu Klinicznego instruktorzy wspólnie z uczestnikami uczą, jak w sposób skuteczny oraz bezpieczny przejść od prawidłowo wykonanej diagnostyki do terapii z wykorzystaniem wszystkim dostępnych w FRSc technik manualnych oraz narzędziowych.

Szkolenie to skierowane jest do osób, które ukończyły szkolenie z Medycyny Manualnej wg FRSc i chcą wciąż poszerzać swoją wiedzę w obrębie pracy w tym koncepcie. Szkolenie pozwala usystematyzować posiadaną już wiedzę, szczególnie w kontekście prawidłowego zbierania wywiadu, oceniania tzw. „typologii” pacjenta oraz dobierania na tej podstawie prawidłowej strategii postępowania terapeutycznego.

Szkolenie poprowadzą: Bartosz Czajka, Jakub Łamajkowski, Bartłomiej Mendak.
Dodatkowo zorganizowane spotkanie Q&A z Radosławem Składowskim.

9:0014:00

 • Przypomnienie najważniejszych zagadnień dotyczących Układów Regulacyjnych w oparciu o Typologię pacjenta.
 • Przeciążenia i zablokowania w FRSc.
 • Strategie postępowania z pacjentem według FRSc.

14:00 – 15:00

 • Przerwa obiadowa

15:00 – 19:30

 • Przypomnienie technik terapeutycznych : kompleks C0-C1, L4-L5, L5-S1, Techniki mobilizacji stawu barkowo-obojczykowego, Tramp, zwarcia COX, Lacunare, Eminencja, wybrane odnogi lipodynii.

9:00 – 14:00

 • Wnioskowanie kliniczne w oparciu o Case Study, ćwiczenia praktyczne w podgrupach
 • Ćwiczenie umiejętności prowadzenia wywiadu w FRSc.

14:00 – 15:00

 • Przerwa obiadowa

15:00 – 19:30

 • Praktyczna praca z pacjentem w koncepcji FRSc. Analiza przypadku.

8:30 – 11:00

 • Analiza chodu według FRSc (TRYM).

11:15 – 14:00

 • Wykład Radosława Składowskiego: „Jak zauważać związki łańcuchowe w najpopularniejszych schorzeniach narządu ruchu oraz jak dobierać celowaną terapię”.

14:00 – 15:00

 • Przerwa obiadowa

15:00 – 18:00

 • Praktyczna praca z pacjentem w koncepcji FRSc. Analiza przypadku.

18:00 – 19:30

Q&A z Radkiem Składowskim

9:00 – 14:00 (w zależności od ilości uczestników)
Egzamin terapeuty FRSc

Kto może przystąpić do egzaminu terapeuty FRSc?

– wymagane jest ukończenie szkolenia “PRAKTYKA KLINICZNA w stanach trudnych wg FRSc”

Jakie są wymagania, aby móc przystąpić do egzaminu terapeuty FRSc?

– ukończone szkolenie „Medycyna Manualna wg FRSc”,
– jeśli uczestnik kończył szkolenie „Medycyna Manualna wg FRSc” w starej formule (przed styczniem 2022) zalecane jest ukończenie pinoterapii w obniżonej cenie o 50%,
– zaawansowana znajomość FRSc w zakresie teorii i praktyki.

Co otrzymuje kursant po egzaminie?

– certyfikat terapeuty FRSc (drukowany na szkle),
– umieszczenie gabinetu na stronie www.frsc.pl w oficjalnej mapie gabinetów FRSc,
– spośród osób, które zdadzą egzamin wybierani będą opiekunowie grup szkolenia z Medycyny Manualnej, co daje powtórkę tego szkolenia i ciągłą aktualizację wiedzy.

Struktura egzaminu

Egzamin składać się będzie z trzech części:

Część pierwsza

Egzaminowany losuje trzy techniki terapeutyczne spośród puli wszystkich technik FRSc. Spośród trzech wybiera dwie, które opisze i/lub zaprezentuje w praktyce.

Część druga

Egzaminowany losuje trzy pytania pochodzące z puli stu pytań bazujących na treściach wszystkich Modułów Medycyny Manualnej FRSc. 

Część trzecia

Egzaminowany przygotowuje strategię terapii dla wylosowanego przypadku gabinetowego. Po udzieleniu odpowiedzi Egzaminatorzy mogą poprosić o opisanie lub zaprezentowanej wybranego elementu zaproponowanej terapii. Czas na przygotowanie to 10 minut.

Minimalny próg, aby uznać egzamin za „zdany” to 70%.
Pula pytań będzie udostępniona zapisanym uczestnikom.
Czas egzaminu 30min / uczestnik.
Koszt egzaminu: 1000 zł

Koszyk zakupów