PRAKTYKA KLINICZNA wg FRSc

1950,00 

Szkolenie to dedykowane jest absolwentom kursu Medycyny Manualnej i fizjoterapeutom, którzy od lat są zagłębieni w koncepcję FRSc.

SKU: Brak danych Kategoria:
Czas trwania: 4 dni
Miejsce: Spała
Dofinansowanie KFS

Praktyka kliniczna w ujęciu FRSc to szkolenie utworzone z myślą o absolwentach kursu Medycyny Manualnej oraz wieloletnich praktykach całego Konceptu. Jego celem jest usystematyzowanie zdobytej dotychczas wiedzy i nauczenie kursanta umiejętnego zastosowania tej wiedzy w praktyce.

W trakcie szkolenia Instruktorzy kładą nacisk na analizę przypadków klinicznych wraz z pracą na prawdziwych pacjentach. Podczas Modułu Klinicznego instruktorzy wspólnie z uczestnikami uczą, jak w sposób skuteczny oraz bezpieczny przejść od prawidłowo wykonanej diagnostyki do terapii z wykorzystaniem wszystkim dostępnych w FRSc technik manualnych oraz narzędziowych.

Szkolenie to skierowane jest do osób, które czują się zaawansowanymi praktykami FRSc, ale równocześnie odczuwają dalszą potrzebę zgłębiania i systematyzowania posiadanej wiedzy, szczególnie w kontekście prawidłowego zbierania wywiadu, oceniania tzw. „typologii” pacjenta oraz dobierania na tej podstawie prawidłowej strategii postępowania terapeutycznego.

Szkolenie poprowadzą: Bartosz Czajka, Jakub Łamajkowski, Krzysztof Konik.
Dodatkowo zorganizowane spotkanie Q&A z Radosławem Składowskim.

15:0018:00

 • Przypomnienie najważniejszych zagadnień dotyczących Układów Regulacyjnych w oparciu o Typologię pacjenta.
 • Przeciążenia i zablokowania w FRSc.
 • Strategie postępowania z pacjentem według FRSc.
 • Przypomnienie technik terapeutycznych : kompleks C0-C1, L4-L5, L5-S1, Techniki mobilizacji stawu barkowo-obojczykowego, Tramp, zwarcia COX, Lacunare, Eminencja, wybrane odnogi lipodynii.

9:00 – 14:00

 • Wnioskowanie kliniczne w oparciu o Case Study, ćwiczenia praktyczne w podgrupach
 • Ćwiczenie umiejętności prowadzenia wywiadu w FRSc.

14:00 – 15:00

 • Przerwa obiadowa

15:00 – 18:00

 • Praktyczna praca z pacjentem w koncepcji FRSc. Analiza przypadku.

9:00 – 11:00

 • Analiza chodu według FRSc (TRYM).

11:15 – 14:00

 • Wykład Radosława Składowskiego: „Jak zauważać związki łańcuchowe w najpopularniejszych schorzeniach narządu ruchu oraz jak dobierać celowaną terapię”.

14:00 – 15:00

 • Przerwa obiadowa

15:00 – 18:00

 • Praktyczna praca z pacjentem w koncepcji FRSc. Analiza przypadku.

9:00 – 14:00

Q&A z Radosławem Składowskim.

Koszyk zakupów