FRSc student development path

Discover the 3 proposed paths of student development in FRSc and complementary courses

1) Student starts with - Pinotherapy.

2) Recommended break 4-6 months before begining Manual Medicine by FRSc in order to properly assimilate practical, theoretical and diagnostic issues regarding the Five Regulatory Systems.

3) We propose to carry out at any time the supplementary courses expanding knowledge about the Concept, both after Pinotherapy and after Manual Medicine and the so-called. Clinical Module (Clinical Practice in difficult conditions by FRSc).

4) The course "Clinical practice in diffuculit coniditions by FRSc" is dedicated to graduates of Manual Medicine by FRSc. The course can be started as soon as 6 months after receiving a diploma in in Manual Medicine by FRSc. Clinical Practice is a summary, culmination and consolidation of all knowledge gained so far in the field of FRSc. During the classes, long-time FRSc Practitioners and Instructors consult the most difficult cases of patients, reveal their proprietary 'tricks' and touch even the smallest nuances of FRSc.

1) Student starts with - Dry Needling by FRSc or Manipulations in FRSc, where he gets to know the concept in a nutshell.

2) The student consolidates and develops the knowledge gained on one of the two above-mentioned courses during the course Pinotherapy.

3) Before starting Manual Medicine by FRSc a break of 4 to 6 months is recommended in order to assimilate and consolidate the previously learned theoretical and practical issues in the field of Five Regulatory Systems.

4) Participants can take part in further supplementary training at any time, expanding knowledge about the concept and expanding the therapeutic workshop with additional techniques. You can take part in them both after Pinotherapy and after Manual Medicine and the so-called Clinical Module (Clinical Practice in difficult conditions by FRSc).

5) Szkolenie “Clinical practice in diffuculit coniditions by FRSc" is dedicated to graduates of Manual Medicine by FRSc. The course can be started as soon as 6 months after receiving a diploma in in Manual Medicine by FRSc. Clinical Practice is a summary, culmination and consolidation of all knowledge gained so far in the field of FRSc. During the classes, long-time FRSc Practitioners and Instructors consult the most difficult cases of patients, reveal their proprietary 'tricks' and touch even the smallest nuances of FRSc.

1) Kursant zaczyna od szkolenia “uzupełniającego” lub Dry Needling by FRSc same as in option 2, where he learns the concept in a nutshell.

2) Student consolidates and develops the existing knowledge during the course Pinotherapy.

3) Recommended break 4-6 months before begininng order to properly assimilate practical, theoretical and diagnostic issues regarding Five Regulatory Systems.

4) Participants can take part in further supplementary courses at any time, expanding knowledge about the concept and expanding the therapeutic workshop with additional techniques. You can take part in them both after Pinotherapy and after Manual Medicine and the so-called Clinical Module (Clinical Pracitice in difficult conditions by FRSc).

5) Course „Clinical practice in diffuculit coniditions by FRSc” dedykowane jest absolwentom Medycyny Manualnej wg FRSc. Do kursu można przystąpić najszybciej 6 miesięcy po otrzymaniu dyplomu z zakresu wspomnianej Medycyny Manualnej. Praktyka Kliniczna stanowi podsumowanie, zwieńczenie i ugruntowanie całej zdobytej dotychczas wiedzy z zakresu FRSc. Podczas zajęć, wieloletni Praktycy i Instruktorzy FRSc konsultują najtrudniejsze przypadki pacjentów, zdradzają swoje autorskie ‘tricki’ oraz dotykaj najdrobniejszych nawet niuansów FRSc.

Additional informations

1

Na powtórkę każdego szkolenia kursantowi przysługuje rabat 50%. Rabat dotyczy także pojedynczych modułów Medycyny Manualnej wg FRSc.

2

Before starting Manual Medicine by FRSc, it is required to complete Pinotherapy course.

3

Przed uczestnictwem w szkoleniu Praktyka Kliniczna w stanach trudnych wg FRSc wymagane jest ukończenie Medycyny Manualnej.

4

After completing the course Dry Needling by FRSc modules I and II, the student is entitled to a 30% discount on the II module of Manual Medicine.

5

After completing the course Manual Medicine by FRSc, the student is entitled to a 50% discount on the first Dry Needling by FRSc course module.

6

Kursantowi, który robił “igłoterapię” w wersji jednomodułowego szkolenia przysługuje rabat 50% na I moduł Dry Needling wg FRSc lub może przyjść od razu na II moduł Dry Needling wg FRSc. Należy skontaktować się z nami mailowo w tej sprawie: szkolenia@frsc.pl

7

Kursantowi po ukończonym szkoleniu z Medycyny Manualnej przysługuje rabat w wysokości 15% na szkolenie z manipulacji.

8

Na nasze kursy możesz starać się o dofinansowanie! Napisz do nas, pomożemy! 🙂

Shopping Cart