DRY NEEDLING wg FRSc – Pakiet MI + MII

2 250,00 2 350,00 

Pakiet dwóch modułów szkolenia DRY NEEDLING wg FRSc to doskonała opcja, ponieważ pozwala od razu zarezerwować terminy obydwu modułów, a przy okazji zaoszczędzić 15%. Rabat nalicza się automatycznie w koszyku.

Wybierz opcje2 350,00 2 450,00 
Wybierz opcje2 250,00 2 550,00 
Czas trwania: 6 dni ( 3 + 3 )
[ 50 godzin ( 26 + 24 ) ]
Miejsce:
Spała / Duże miasta
Dofinansowanie
KFS / BUR

Oferujemy możliwość zakupu pakietu, składającego się z dwóch modułów szkolenia DRY NEEDLING wg FRSc. To doskonała opcja dla osób, które są zdecydowane odbyć kompletne szkolenie, ponieważ pozwala od razu zarezerwować terminy obydwu modułów, a przy okazji zaoszczędzić 15%.

Podstawa metody Dry Needling leży w FRSc, czyli koncepcja stworzona przez lekarza ortopedę Radosława Składowskiego, która w logiczny sposób wyróżnia i różnicuje kilka powtarzających się patomechanizmów będących przyczyną schorzeń, ograniczeń i bólu. FRSc w swoim postępowaniu zakłada odnalezienie pierwotnych przyczyn problemu z jakim przychodzi do nas pacjent, oraz terapię wycelowaną nie w objawy, a właśnie w bezpośrednią przyczynę tychże.

Co wyróżnia nasz kurs?

 • wprowadzamy w świat FRSc, przeplatając wykład częścią praktyczną, co pozwoli zrozumieć założenia metody oraz ułatwi pracę w gabinecie już od pierwszego dnia po powrocie z kursu,
 • nie uczymy tylko kłucia – ten kurs uczy myśleć i szukać przyczyn zaburzeń, a nie po prostu wbijania igieł w bolące miejsca,
 • pracujemy na lokalizacjach, które przez wielu są zupełnie niesłusznie pomijane w terapii igłami (m.in. łąkotka, dysk spojenia łonowego i wiele innych), bo to często one są przyczyną dolegliwości z jakimi trafia do nas pacjent,
 • wszędzie tam, gdzie zamiast igły możemy zastosować jakąś technikę manualną – dostaniesz ją od nas, mimo, że wykracza poza program kursu dry needling,
 • duży nacisk stawiamy na przeróżne „lifehacki” – dzielimy się swoimi doświadczeniami jak pracować, aby było bezpiecznie, skutecznie i bez komplikacji (a jeśli jakiekolwiek się pojawią, to jak sobie z nimi radzić),
 • na kurs składają się dwa moduły:
  • pierwszy omawia teorię FRSc wraz z praktycznymi odniesieniami oraz naukę praktyczną podstawowych aplikacji,
  • drugi moduł możesz zrobić po zdobyciu doświadczenia i nabraniu wprawy, a poznasz na nim zaawansowane techniki aplikacji

Na szkolenie zapraszamy studentów fizjoterapii i przedstawicieli zawodów medycznych: lekarz, lekarz dentysta, fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik masażysta, osteopata, technik ortopeda.

Wykonujesz inny zawód okołomedyczny? Skontaktuj się z nami!

Przeciwskazania:

 • znaczne, niekorygowalne wady wzroku
 • zaburzenia koordynacji ruchowej (kurs wymaga dużej precyzji)

W przypadku posiadania oświadczenia o niepełnosprawności zalecamy indywidualną konsultację. W przypadku jakichkolwiek innych wątpliwości również.

9:00 – 10:00
Otwarcie, omówienie kwestii organizacyjnych, przedstawienie Uczestników oraz Instruktorów

10:00 – 11:15
Wstęp do suchego igłowania
Przeciwwskazania do zabiegów
Komplikacje zabiegowe i postępowanie w sytuacjach awaryjnych
BHP zabiegów suchego igłowania

11:15 – 11:30
Przerwa kawowa

11:30 – 12:00
Pierwsze wkłucie – omówienie teoretyczne, zasady aplikowania igieł, ćwiczenia praktyczne

12:00 – 13:00
Omówienie I regulatora

13:00 – 14:00
Omówienie aplikacji na jętki barku i „języczek u wagi”, pokaz, ćwiczenia praktyczne

14:00 – 15:00
Przerwa obiadowa

15:00 – 15:45
Omówienie II regulatora

15:45 – 16:30
Omówienie aplikacji na miogelozę mięśnia piersiowego większego i neurokompartment splotu ramiennego, pokaz, ćwiczenia praktyczne

16:30 – 17:00
Omówienie III regulatora

17:00 – 17:15
Pokaz pracy praktycznej z zaburzeniami III regulatora – lipodynie

17:15 – 17:30
Przerwa kawowa

18:30 – 18:00
Omówienie IV regulatora

18:00 – 18:50
Omówienie aplikacji w obrębie ręki: dysk łokciowo-nadgarstkowy, vice-lister, vice-guyon, jętka pomiędzy pierwszą i drugą k. śródręcza, „Wolverine”, pokaz, ćwiczenia praktyczne

18:50 – 19:00
Pytania od uczestników i podsumowanie

9:00 – 9:20
Omówienie V regulatora

9:20 – 10:20
Omówienie typologii pacjentów, podsumowanie części teoretycznej

10:20 – 11:00
Sesja Q&A – wskazówki praktyczne do pracy suchym igłowaniem

11:00 – 11:15
Przerwa kawowa

11:30 – 12:00
Omówienie aplikacji na jętki pomiędzy dźwigaczem łopatki i m. czworobocznym oraz miogelozę m. półkolcowego głowy, pokaz, ćwiczenia praktyczne

12:00 – 12:50
Omówienie zestawu aplikacji na m. podgrzebieniowy (miogelozy, jętki, przejście brzusiec-ścięgno), pokaz, ćwiczenia praktyczne

12:50 – 13:00
Omówienie techniki znoszącej dolegliwości pozabiegowe, pokaz, ćwiczenia praktyczne

13:00 – 14:00
Omówienie aplikacji na przejście brzusiec-ścięgno m. nadgrzebieniowego oraz miogelozę m. najszerszego grzbietu, pokaz, ćwiczenia praktyczne

14:00 – 15:00
Przerwa obiadowa

15:00 – 15:45
Omówienie aplikacji na miogelozy m. czworobocznego, neurokompartment nerwu dodatkowego, pokaz, ćwiczenia praktyczne

15:45 – 16:00
Omówienie mobilizacji stawu barkowo-obojczykowego, pokaz, ćwiczenia praktyczne

16:00 – 17:00
Omówienie aplikacji na m. trójgłowy ramienia (neurokompartment n. promieniowego, łokieć tenisisty, łokieć golfisty) oraz jętkę pomiędzy m. ramiennym i ramienno-promieniowym, pokaz, ćwiczenia praktyczne

17:00 – 17:15
Przerwa kawowa

17:15 – 18:00
Omówienie aplikacji na muldy i obejmy odcinka Th i L-S, pokaz, ćwiczenia praktyczne

18:00 – 18:50
Omówienie aplikacji w obrębie pośladka: neurokompartmet n. pośladkowego górnego, miogeloza m. pośladkowego wielkiego i średniego, miogeloza m. gruszkowatego, miogeloza naprężacza powięzi szerokiej, neurokompartment nn. skórnych pośladka, pokaz, ćwiczenia praktyczne

18:50 – 19:00
Podsumowanie, czas na pytania

9:00 – 9:30
Pytania od uczestników

9:30 – 10:15
Omówienie aplikacji na jętki przyśrodkowej, bocznej i tylnej części uda

10:15 – 11:15
Omówienie aplikacji na „kolano biegacza”, pokaz, ćwiczenia praktyczne

11:15 – 11:30
Przerwa kawowa

11:30 – 12:30
Omówienie aplikacji na jętki podudzia i „GastroSol”, pokaz, ćwiczenia praktyczne

12:30 – 13:30
Omówienie aplikacji w obrębie stopy – więzozrost piszczelowo-strzałkowy tylny, więzadło ATFL, metatarsalgie, ostroga piętowa, więzadła antysupinacyjne i antypronacyjne, „nadguzia”, pokaz, ćwiczenia praktyczne

13:30 – 13:45
Przerwa kawowa

13:45 – 14:15
Omówienie aplikacji na bliznę, pokaz

14:15 – 15:00
Podsumowanie szkolenia, czas na pytania, konsultacje przypadków klinicznych, rozdanie dyplomów, pożegnanie

9:00 – 10:00
Przypomnienie i utrwalenie wiadomości z modułu I

10:00 – 18:00
Zajęcia praktyczne

rejon twarzoczaszki:
– algodystrofia w obszarze n. trójdzielnego
– szew jarzmowo-skroniowy
– miogelozy i jętki m. żwacza
– dół skrzydłowy
– czepiec ścięgnisty (m naczaszny)
– pęczki naczyniowe oczodołu
– m. skośny dolny głowy
– algorytmy DN w terapii zatok i alergii (uzupełnione o techniki manualne)

rejon szyi:
– mm. pochyłe
– mm. wielodzielne oraz algorytm na kręcz
– mm. podpotyliczne
– m. łopatkowo – gnykowy

rejon klatki piersiowej:
– dysk stawu mostkowo – obojczykowego

rejon k. górnej:
– przestrzeo podłopatkowa
– „barkobójca”

9:00 – 18:00
Zajęcia praktyczne

– neurokompartment n. promieniowego (cz. dolna)
– neurokompartment n. pośrodkowego (algorytm na cieśo rzekomą)
– więzadło poprzeczne nadgarstka (algorytm na cieśo rzeczywistą)
– obejmy dystalnej części przedramienia
– błona międzykostna przedramienia
– m. nawrotny czworoboczny
– algorytm na „smartfonowy kciuk”
– algorytm na „palec zatrzaskujący”

rejon brzucha:
– krawędzie boczne smug ścięgnistych m. prostego brzucha
– m. poprzeczny brzucha

rejon grzbietu:
– tkanki okołożebrowe – m. równoległoboczny
– m. czworoboczny lędźwi
– miogeloza m. najdłuższego grzbietu
– m. lędźwiowy większy
– mm. wielodzielne i skręcające
– przyczep dystalny m. najszerszego grzbietu

rejon miednicy:
– więzadło krzyżowo – biodrowe
– więzadło biodrowo – lędźwiowe
– więzadło krzyżowo – guzowe
– m czworoboczny uda
– spojenie łonowe

9:00 – 15:00
Zajęcia praktyczne

rejon k. dolnej:
– m. biodrowy
– przednie dojście do stawu biodrowego (algorytm na koksartrozy oraz FAI)
– algorytm pracy z „kolanem skoczka”
– punkt maziówkowy kolana + łuk maziówkowy
– łąkotka przyśrodkowa
– algorytm pracy z „shin splits”

rejon stopy:
– algorytm wspomagający terapię halluxa
– modzele

Podsumowanie, pytania kursantów oraz rozdanie dyplomów

Koszyk zakupów