Koncepcja Pięciu Układów Regulacyjnych

FRSc. O metodzie i jej twórcy

FRSc. O metodzie i jej twórcy Koncepcja Pięciu Układów Regulacyjnych (ang. Five Regulatory Systems concept, FRSc) jest autorską kompleksową metodą terapeutyczną opracowaną przez lekarza ortopedę Radosława Składowskiego. Wątpliwości, czyli jak to się zaczęło Składowski swoją  praktykę kliniczną jako lekarz  rozpoczął w 1995 r. w szpitalu w Kędzierzynie-Koźlu. Tam też wyspecjalizował się w dziedzinie ortopedii i traumatologii, fascynując się […]

Układ Regulacyjny I wg FRSc

Układ Regulacyjny I wg FRSc Pierwszy Układ Regulacyjny wg FRSc można w dużym skrócie nazwać „mechanicznym”. Jego podstawę stanowi wiedza o powięzi, jako tkance rozpraszającej i koncentrującej napięcia w ciele człowieka. Struktury podporowe Jedną z niezwykłych funkcji i przystosowań układu ruchu do nieustannie zmieniających się obciążeń mechanicznych jest zdolność płynnego koncentrowania i rozpraszania napięć. Zjawisko

Układ Regulacyjny II wg FRSc

Układ Regulacyjny II wg FRSc Drugim spośród pięciu układów regulacyjnych wg Five Regulatory Systems concept (FRSc) jest system wzajemnych zależności biochemicznych i występujące w nim zjawiska zastoju. Za patologie odpowiedzialne są tu zaburzenia gospodarki płynów. Skąd biorą się problemy Podobnie jak osteopatia i szereg innych ujęć terapeutycznych, Składowski również szczególną uwagę przykłada do zagadnień związanych

Układ Regulacyjny III wg FRSc

Układ Regulacyjny III wg FRSc Trzeci spośród pięciu układów regulacyjnych wg Five Regulatory Systems concept (FRSc) jest systemem sięgającym w swojej istocie wielu reakcji pierwotnych. Osią centralną Regulatora III jest autonomiczny układ nerwowy. Zarys neurologii Autonomiczny układ nerwowy (AUN) jest tą częścią układu nerwowego, która funkcjonuje niezależnie od woli człowieka, nieustannie regulując przebieg wielu podstawowych

Układ Regulacyjny IV wg FRSc

Układ Regulacyjny IV wg FRSc Czwarty Układ Regulacyjny zajmuje w FRSc miejsce szczególne, ponieważ został opracowany przez Radosława Składowskiego jako pierwszy spośród wszystkich pięciu. Jego istotą są wzorce ruchowe, układ pozapiramidowy oraz łańcuchy synkinetyczne. Trudne pytania Odkrywając świat łańcuchów synkinetycznych Składowski niejednokrotnie zadawał i zadaje pytania: jak to się dzieje, że człowiek potrafi utrzymać pionową

Układ Regulacyjny V wg FRSc

Układ Regulacyjny V wg FRSc Ostatni, Piąty Układ Regulacyjny wg FRSc jest tym, który – należy to uczciwie przyznać – pozostawia wciąż więcej pytań niż odpowiedzi. Zasadniczo można powiedzieć, że odnosi się do skórnych stref odczynowych (SSO), ale to tyle, co nic nie powiedzieć. Drogi przekazywania informacji w organizmie… Znamy wiele szlaków, którymi w ludzkim

Koszyk zakupów