Zastosowanie Łańcucha wsparcia w zespołach bólowych odc L/S

150,00 

Czas trwania: 3 godziny
Miejsce: Spała
Warsztat po szkoleniu
PINOTERAPIA

Warsztat ten przeznaczony jest głównie dla uczestników szkolenia z Pinoterapii oraz praktyków FRSc, którzy chcą poszerzyć swoje umiejętności w zakresie pracy terapeutycznej opartej o „Łańcuch Wsparcia”.

Warsztat składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Każdy uczestnik otrzymuje również materiały szkoleniowe w postaci skryptu.

Część teoretyczna warsztatu skupia się na omówieniu elementów składowych Łańcucha Wsparcia o struktury składowe Łańcucha Wsparcia

Druga część warsztatu poświęcona jest praktyce w trakcie, której kursant uczy się odnajdować  najważniejsze struktury wchodzące w skład tego łańcucha wsparcia oraz poznaje podstawowe techniki manualne oraz narzędziowe, które będą leczyć zaburzenia w tym łańcuchu.

Program:

  • powtórzenie podstaw teoretycznych koncepcji Łańcuchów Synkinetycznych
  • omówienie podstaw teoretycznych Łańcucha Wsparcia
  • omówienie struktur tworzących Łańcuch Wsparcia
  • omówienie roli Łańcucha Wsparcia w utrwalaniu dolegliwości narządu ruchu
  • palpacja punktów piezoaktywnych wraz z towarzyszącymi mięśniami
  • palpacja wybranych neurokompartmentów wchodzących w skład Łańcucha Wsparcia
  • palpacja obszarów lipodynii związanych z Łańcuchem Wsparcia
  • praktyka technik terapeutycznych
Koszyk zakupów