Czym są Manipulacje w FRSc? cz.2

Autor: Bartosz Szafran

1. Czy manipulacje FRSc to manipulacje krótkodźwigniowe (HVLA)? 🤔

Skrót HVLA w swoim rozwinięciu to: High Velocity Low Amplitude, czyli Wysoka Prędkość Niska Amplituda. Wyjaśnienie tego skrótu opisuje praktycznie każdą zasadę dobrze wykonanej manipulacji. Prawidłowa manipulacja powinna być wykonana z dużym przyspieszeniem i niską amplitudą. Jeśli postanowilibyśmy wykonać manipulacje Low Velocity Low Amplitude to nie byłaby to już manipulacja, a bardziej – mobilizacja.

Więc tak, wykonujemy i uczymy wykonywania manipulacji spełniających kryteria HVLA.

2. Czy uczycie manipulacji na krótkiej czy długiej dźwigni?

Zawsze podkreślamy istotność maksymalnego „wybrania” danego segmentu do manipulacji. Im ta umiejętność lepsza – tym lepiej. Celem każdej manipulacji jest stworzenie w określonym miejscu tzw., ZJAWISKA KARBU, czyli miejsca spiętrzenia się sił. Wszystko po to, żeby technika była maksymalnie celowana. Niestety, jeśli pracujecie już z pacjentami, dobrze wiecie, że czasem jest to po prostu niemożliwe lub utrudnione. Dlatego:

A/ pokazujemy, którymi segmentami kręgosłupa się zająć, aby ten kluczowy był łatwiejszy do manipulacji,

B/ tłumaczymy, że czasem na pierwszych wizytach PO PROSTU nie da się zmanipulować określonego segmentu, ponieważ ciało pacjenta nam na to nie pozwala (powrót do podpunktu „A”),

C/ w przypadku dużej ruchomości pacjenta czasem trzeba znaleźć „TEN JEDEN”, który będzie kluczowy. Niestety podczas układania pacjenta do techniki pobliskie segmenty bez impulsu dają odgłosy kawitacji. Czy to błąd? Niekoniecznie.

Więc tak, stosujemy maksymalnie możliwe KRÓTKIE DŹWIGNIE.

3. Czy Manipulacje w FRSc to Chiropraktyka?

Wróćmy do podstaw i szybciutko przypomnijmy to, co opisywaliśmy już w 1 części artykułu. Manipulacje kręgosłupa i stawów obwodowych w FRSc wykonujemy:

A/ Nie we wszystkich, a jedynie wybranych sytuacjach i problemach pacjenta.

B/ W określonym czasie wizyty – na początku, środku, czy na samym końcu. Możliwe, że powtórzymy technikę na kolejnej wizycie. Zawsze kierujemy się AKTUALNYM OPISEM BÓLU pacjenta oraz pozostałymi częściami wywiadu i badania, które mogę się zmieniać przy każdej wizycie.

C/ Czasami to nie manipulacja kręgosłupa, a manipulacje/mobilizacje stawów obwodowych przyniosą nam największy przełom w terapii.

D/ Z racji patrzenia na pacjenta przez pryzmat 5 Regulatorów, manipulacje przeplatają się z innymi technikami i nie jesteśmy w stanie ich oddzielić od siebie. Są wspaniałym dodatkiem, z którego często i chętnie korzystamy.

Wiele „suchych” technik w swoim wykonaniu to działania takie same lub bardzo podobne do tych, które znane są z koncepcji chiropraktycznych. Instruktorzy manipulacji nie są jednak dyplomowanymi chiropraktykami kształconymi według określonych standardów przez uprawnione do tego podmioty. Dlatego podczas szkolenia nigdy nie usłyszycie od nas zdania, że uczymy Chiropraktyki. Chiropraktyka stanowi zupełnie odrębną filozofię patrzenia i rozumienia organizmu pacjenta. Więc kontekst zastosowania tych technik w FRSc i w Chiropraktyce może być inny. W FRSc najczęściej traktujemy manipulacje jako AŻ UZUPEŁNIENIE pozostałej pracy aktywnej i pasywnej z pacjentem.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Koszyk zakupów