Budowa i podział układu żylnego

Autor: Andrzej Pastwa

Czas na drugą część podróży po krążeniu w mózgowiu. W tej części skupimy się na topografii żył i tętnic. Spróbujemy trochę pogadać o fizjologii w krążeniu mózgowym. Zapraszam Ciebie do tego, aby zatopić się i rozważyć fascynującą sieć jaką są naczynia mózgowe i w jaki sposób, krew do naszej „głowy” wpływa i w jaki sposób z niej odpływa.

Zasadniczo, uwzględniając anatomię i fizjologię to żyły w naszym mózgu dzielą się na dwie podstawowe typy: żyły głębokie (korowe) i żyły powierzchowne. Wyróżnia się także ,żyły mostkowe stanowiące dopływy zatok żylnych. Żyły powierzchowne zapewniają odpływ krwi żylnej z kory mózgu oraz podkorowej warstwy istoty białej o głębokości od 10-20 mm. Ciekawe jest to, że są rozmieszczone w sposób bardzo nieregularny. Żyły głębokie zaś, charakteryzują się stałą lokalizacją i zbierają krew ze splotu naczyniówkowego położonego w układzie komorowym, warstwy podściółkowej istoty białej w jej najgłębszych częściach i dochodzi do jąder podstawnych.

Mimo iż położenie żył powierzchownych jest bardzo zmienne można dokonać podziału na naczynia korowe górne i dolne, które odprowadzają krew w kierunku zatoki strzałkowej górnej lub zatok żylnych okolicy podstawy czaszki. Głównie do zatoki jamistej, zatoki klinowo-ciemieniowej oraz obu zatok skalistych górnej i dolnej. Ponadto do naczyń zespalających powierzchownych, których przebieg jest stały i zasadniczo niezmienny dochodzą żyły zespalające górna i dolna, inaczej zwane żyłami Trolarda i Labbego. Te dwa naczynia zapewniają odpływ z bruzdy bocznej(Sylwiusza), w kierunku do zatoki strzałkowej górnej (żyła zespalająca górna) lub zatoki poprzecznej (żyła zespalająca dolna) Cały ten układ zapewnia, tj. Żył zespalających zabezpiecza odpływ krwi między zatoką strzałkową górną, a zatoką jamistą.

Tyle jeśli chodzi o krążenie powierzchowne, w następnej części omówimy fizjologię i układ żył, głębokich z ich rozmieszczeniem i w jaki sposób zbierają krew.

Tabela żył
Zatoka strzałkowa górna
Zatoka strzałkowa dolna
Żyła wielka mózgu
Zatoka prosta
Spływ zatok
Zatoka poprzeczna
Zatoka esowata
Zatoka skalista dolna
Żyła powierzchowna górna
Żyła Rolanda
Żyła przednia przegrody przeźroczystej
Żyła wzgórzowo-prążkowa
Kąt żyły
Żyła wewnętrzna mózgu
Żyła podstawną
Żyła okołospoidłowa tylna
Rycina 1. Schematyczny obraz unaczynienia żylnego mózgowia w projekcji bocznej

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Koszyk zakupów