Dry needling a akupunktura

Kategoria: Akupunktura Master Tung, Dry Needling, suche igłowanie

Dry needling

Suche igłowanie, czyli dry needling to metoda leczenia bólu. Przymiotnik „suche” wynika z faktu, że pierwsze zabiegi tego typu były wykonywane igłą iniekcyjną, lecz bez podawania żadnych leków przeciwzapalnych, wody do iniekcji czy soli fizjologicznej czyli po prostu były wykonywane „na sucho”.

W pierwotnej wersji zabiegom suchego igłowania poddawano mięśniowe punkty spustowe w myśl wiedzy płynącej z dzieła Travell i Simons’a „Myofascial Pain and Dysfunction: The Tigger Point Manual”. Doświadczenia kolejnych autorów dorzucały do listy tkanek nakłuwanych: więzadła, punkty kardynalne systemu powięziowego, dyski śródstawowe i łąkotki, przydankę dużych naczyń i onerwie, a nawet wybrane reaktywne strefy tkanki podskórnej i skóry właściwej.

Sam zabieg najbardziej ogólnie rzecz ujmując polega na wbiciu igły w tkankę i następnie takie nią manipulowanie by doprowadzić do spadku reaktywności tkanki. Czasem jest to spadek napięcia, czasem ustąpienie bólu, czasem wymiana rodzaju bólu z napięciowego na chemiczny.

Główną przyczyną powstania MPPS są przeciążenia układu ruchu, urazy, naciągnięcia, długotrwała praca statyczna.
Podczas wykonywanego zabiegu igły wkuwane są szybkim ruchem tak by przejść przez powierzchowną warstwę skóry jak najszybciej. Celem terapeuty jest uzyskanie tzw. reakcji drażnieniowej mięśnia. Za pomocą igłoterapii można leczyć bóle kręgosłupa, bóle mięśniowe, bóle głowy itp.

Akupunktura

Akupunktura jest pojęciem powstałym w Europie i oznacza dosłownie nakłucie (łac. punctura) igłą (łac. acus). Pojęcie to natomiast kojarzy się powszechnie z zastosowaniem igieł w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej (TCM) stanowiącym jej ważną część. Z uwagi na powszechność powyższego skojarzenia nie stosujemy pojęcia akupunktura do zabiegów wykonywanych w myśl zasad dry needlingu.

Dry needling i akupunktura – podobieństwa

 • Oba są zabiegami inwazyjnymi, w których igła przenika powłoki skórne,
 • W obu nakłucie punktu docelowego wywołuje charakterystyczny ból (kolokwialne „kopnięcie prądem”),
 • Obie metody wykazują duży odsetek sukcesów terapeutycznych, który jest tym wyższy im trafniejsza jest kwalifikacja pacjenta do metody terapeutycznej,
 • Aktualnie obie metody posługują się przeważnie igłą kłującą – czyli nie igłą tnącą (chirurgiczną) i nie igłą iniekcyjną.

Dry needling i akupunktura – różnice

 • Akupunktura jest wynalazkiem Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, natomiast dry needling jest metodą powstała na bazie medycyny zachodniej,
 • Dry needling za cel nakłucia wybiera bolesną, napiętą i dysfunkcyjną konkretną tkankę, a w akupunkturze nakłuwa się punkty energetyczne. W wyborze tych punktów terapeuta kieruje się wiedzą o ich specyficznym wpływie na funkcje całego organizmu,
 • Terapeuta dry needling poszukuje igłą przeważnie tkanki bolesnej, napiętej, pogrubiałej i zagęszczonej. Natomiast akupunkturzysta przeważnie poszukuje miejsc „pustych” czyli wykazujących mniejsze zagęszczenie niż okoliczne tkanki,
 • Manipulowanie igłą, czas pozostawania igły w tkance, jak również monitorowanie postępu zabiegu w dry needlingu opiera się o obserwację objawów miejscowych, zaś w akupunkturze głównie w oparciu o obserwację objawów ogólnych.

Między igłami przeznaczonymi ściśle do dry needlingu i igłami do akupunktury istnieją pewne różnice. Poniżej zostaną omówione najważniejsze z nich.

Igły do dry needling vs igły do akupunktury

 • Igły do akupunktury często pakowane są  po kilka sztuk w jednej komorze blistra. Natomiast igły do suchego igłowania zazwyczaj pakowane są pojedynczo. Igły pakowane pojedynczo mają tę przewagę, że każdą z nich otwieramy osobno. Dzięki temu możemy użyć dokładnie tyle igieł ile potrzebujemy, a żadna się nie zmarnuje.
 • Igły do suchego igłowania są sztywniejsze, ponieważ często wprowadzamy  10 mm pod skórę, zatem igła nie może się giąć.
 • Do suchego igłowania używa się igieł o grubości 0,25 mm i długości 30 mm natomiast w akupunkturze stosuje się igły cieńsze.
 • Igły do dry needlingu są ostre przez co nie sprawiają bólu, ale można nimi poczuć poszczególne warstwy tkanek które penetrujemy.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Koszyk zakupów