KFS – Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Dofinansowania z Urzędu Pracy

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie z KFS może ubiegać się każde przedsiębiorstwo (mikro, małe, średnie, duże), które zatrudnia min. 1 osobę na umowę o pracę niezależnie od etatu i każdy zatrudniony na umowę o pracę.

Jak przebiega procedura składania wniosku?

  1. Wybierz szkolenie z naszej oferty, które chcesz zrealizować.
  2. Udaj się do właściwego Urzędu Pracy odpowiedniego dla siedziby pracodawcy lub miejsca prowadzenia działalności, aby zweryfikować terminy składania wniosków. Pobierz ze strony internetowej danego Urzędu Pracy wymagane dokumenty do uzupełnienia.
  3. Zarezerwuj miejsce na wybranym szkoleniu. W tym celu w trakcie składania zamówienia przez naszą stronę internetową zaznacz opcję “dofinansowanie KFS” w rubryce formy płatności.
  4. Pobierz z naszej strony wymagane przez Urząd pliki (wpis do RIS, wzór certyfikatu, program szkolenia).
  5. Uzupełnij dokumenty i złóż w Urzędzie. Pomagamy uzupełnić wniosek w punkcie “dla realizatora kształcenia”. W razie potrzeby skontaktuj się z nami na e-mail: szkolenia@frsc.pl
  6. Po otrzymaniu decyzji z Urzędu Pracy niezwłocznie poinformuj nas o niej!
  7. Jeśli decyzja jest pozytywna, podpiszemy umowę na realizację szkolenia.

Rozliczenie za szkolenie następuje według wytycznych danego Urzędu Pracy. Fakturę możemy wystawić maksymalnie 30 dni przed szkoleniem lub po zakończeniu szkolenia.

Aktualne terminy naborów

Pliki do pobrania

Koszyk zakupów